Vatican News
Архиепископ Иван Юркович Архиепископ Иван Юркович 

Светият Престол: правото на развитие е основен стълб

Постоянният наблюдател на Светия Престол към ООН в Женева, монс. Иван Юркович насърчи за общ ангажимент при реализиране на целите на развитието, които са подкрепяни от нашите дълбоки религиозни и културни връзки, и етични ценности.

Емануела Кампаниле – Маня Кавалджиева – Ватикана

Като цитира енцикликата Caritas in Veritate (Любов в истината) на Бенедикт ХVІ, Populorum Progressio (Развитето на народите) на Свети Павел VІ и Laudato sì на папа Франциск за грижата за Общия дом, монс. Юркович подчерта някои от основните принципи не само на Декларацията за правото на развитие на народите, но и на международната правна рамка.

Поводът бе 20-та сесия на работната група на ООН, занимаваща се с възможностите за „справяне с проблемите в света и за търсене на реално ефективни решения“. Постоянният наблюдател подчерта твърдението на Светият Престол, че „всяка дефиниция на развитие трябва да удовлетворява основните материални и нематериални нужди на хората“, като счита за твърде важно активното участие на самите хора във формирането на тяхната житейска реалност.

В словото си монс. Юркович апелира за предлагане на решения, алтернативни на най-спешните и актуални предизвикателства:

„Всяко плодотворно обсъждане на развитието трябва да предлага алтернативни начини за ефикасно справяне със съществуващите неравенства и упадъка на околната среда, предлагайки по този начин модел за социална интеграция и екологична промяна“.

Но единствено от зачитането на човешкото достойнство се пораждат онези добри практики, в състояние да гарантират на отделните индивиди цялостно човешко развитие: „равният достъп до крайно необходимите услуги и до жизнените ресурси, включително образование, питейна вода, здравна помощ чиста енергия и земя“.

В заключение монс. Юркович отправи насърчение: „ако искаме да постигнем целите на програма 2030, трябва да направим всичко възможно, за да отговорим подходящо  както на вика на земята, така и на вика на бедните“.

02 Май 2019, 09:08