Търси

Vatican News
Рамазан в Джакарта, Индонезия Рамазан в Джакарта, Индонезия  (ANSA)

Рамазан: да съборим стените на страха и невежеството

По традиция, в началото на свещения за мюсюлманите месец Рамазан, Папският съвет за междурелигиозен диалог изпраща послание за добри пожелания към ислямския свят. Страхът и невежеството, се чете в посланието, се побеждават чрез диалог и зачитане на свободата на мисълта и вярата. Не е достатъчно толерантното отношение, ние се нуждаем от "истинско и мирно съжителство".

„Да съборим стените, издигнати от страха и невежеството и заедно да изграждаме мостове на приятелство, които са фундаментални за доброто на цялото човечество". Това е пожеланието на Папският съвет за междурелигиозен диалог към мюсюлманите по целия свят по повод Рамазана, който започна тази година от 5 май. Поздравителното послание, публикувано на 10 май под надслов „Християни и мюсюлмани: насърчаване на човешкото братство”, е подписано от секретаря на Ватиканското ведомство монс. Мигел Анхел Аюзо Гиксо.

Посланието припомня "Документа за човешкото братство за световния мир и съвместното съжителство", подписан от папа Франциск и великия имам Ал-Тайеб в Абу Даби миналия февруари, в който религиите са приканени "да останат вкоренени в ценностите на мира; да подкрепят ценностите на взаимното познание, на човешкото братство и на съвместното съществуване; да се възстанови мъдростта, справедливостта и милосърдието“.

"Ние, мюсюлмани и християни, сме призовани да се отворим към другите, да ги опознаем и да ги признаем като братя и сестри", пише монс. Гиксо. По този начин ние култивираме в нашите семейства и в нашите политически, граждански и религиозни институции, нов начин на живот, в който насилието се отхвърля, а човешката личност се уважава. Ето защо ние сме насърчени да продължим да следваме културата на диалога като средство за сътрудничество и като метод за повишаване на взаимното опознаване“.

Секретарят на ватиканското ведомство припомня и трите насоки, подчертани от папа Франциск при посещението му в Кайро за следването на пътя на диалога и опознаването между хората от различни религии. „За да бъдат зачитани различията, диалогът трябва да се стреми да насърчава правото на живот на всеки човек, физическата неприкосновеност и основните свободи, като свободата на съвестта, на мисълта, на изразяването и на религията. Това включва свободата да живеем според убежденията си както в частната, така и в публичната сфера. По този начин християните и мюсюлманите - като братя и сестри - могат да работят заедно за общото благо“.

„Надявам се жеста и посланието за братство да отекнат в сърцата на всички онези, които заемат властови позиции в секторите на социалния и гражданския живот на цялото човешко семейство – завършва посланието - и да ни накарат да приложим на практика не просто отношението на толерантност, а истинско и мирно съжителство”.

(dg/vatn)

11 Май 2019, 10:11