Vatican News
Папата с богопосветени в Сараево, юни 2015 Папата с богопосветени в Сараево, юни 2015 

Нови правила за богопосветените в случай на нелегитимирани отсъствия

Животът в една общност е съществен елемент за религиозния живот и „богопосветените трябва да живеят в своя религиозен дом, спазвайки правилата на общия живот и не могат да отсъстват без разрешението на своя настоятел“.

Това припомня папа Франциск в своето апостолическо писмо Communis vita, под формата на Motu Proprio, с дата 19 март, но разпространено на 26 март от Ватиканския пресцентър.

„Опитът от последните години – се чете в писмото – показа, че съществуват ситуации свързани с нелегитимирани отсъствия от религиозния дом, по време на които богопосветените се откъсват от властта на легитимния настоятел и понякога не могат да бъдат проследени“. Кодексът по Канонично право – припомня папското писмо – „налага на настоятеля да търси нелегитимно отсъстващия богопосветен, за да му помогне да се завърне и да постоянства в своето призвание. Но понякога се случва, че настоятелят не е в състояние да открие отсъстващия богопосветен“. Поради тази причина „Кодексът по Канонично право установява, че след поне шест месеца на нелегитимирано отсъствие, е възможно да се започне процес за освобождаването от института, следвайки установената процедура. Въпреки това, когато не се знае мястото, където обитава богопосветения, е трудно да се даде юридическа сигурност на реалната ситуация“. Ето защо – се посочва в документа – „без да се пренебрегва установеното от Каноничното право за освобождаването след шест месеца на нелегитимирано отсъствия, и с цел да се помогне на институтите да спазват необходимата процедура и, за да могат да процедират с нелегитимно отсъстващия богопосветени, особено в случай на невъзможност да бъде намерен, реших – пише папата – да прибавя сред мотивите за освобождаването ipso facto от института, също незаконно продължително отсъствие от религиозния дом поне дванадесет последователни месеца

Папското писмо подчертава, че „за да произведе правни последици, обявяването на факта от главния настоятел,  трябва да бъде потвърдено от Светия престол“. „За институтите с диоцезално право, това задължение се полага на епископа от централното седалище“. Въвеждането на тази нова точка от ал.1 на кан. 694, изисква също и промяна на кан. 729, отнасящ се до мирските институти, за които не се предвижда прилагането на освобождаване по избор за нелегитимирано отсъствие“.

27 Март 2019, 09:12