Търси

Vatican News
Кардинал Паролин на пленарната асамблея на Полската епископска конференция Кардинал Паролин на пленарната асамблея на Полската епископска конференция 

Кардинал Паролин припомня тясната връзка между Полша и Светия Престол

По повод 100 години от апостолическата нунциатура в Полша и създаването на Полската епископска конференция, ватиканският държавен секретар, кард. Пиетро Паролин, предстоятелства на 13 март в базиликата на Божественото Проведение във Варшава, литургия за шестата годишнина от избирането на папа Франциск.

В проповедта си, възхвалявайки дългогодишната връзка между Светия престол и Църквата в Полша, ключов елемент за нейното оцеляване по време на тоталитарните режими, кардиналът призова епископите да „подкрепят това наследство, съхранявайки и укрепвайки го, така че християнската идентичност в Пошла да има не само едно минало и настояще, но също и бъдеще“.

Първата пленарна асамблея, председателствана от бъдещия Пий ХІ

В словото си на 382-та пленарна асамблея на полските епископи, кардиналът припомни, че тяхната първа асамблея през 1919 е била председателствана от архиепископ Акиле Рати, бъдещия папа Пий ХІ, който по онова време е представител на Ватикана в страната. Тогава архиепископ Рати подчертава общението на Полша със свети Петровото седалище и предаността към Епископа на Рим, като „ключов католически принцип за единството в различието“.

„Единството с папата – подчерта кард. Паролин – гарантира също свободата пред силите на света и на различни групи по интерес. Гарантира откритостта към Универсалната църква, но също така пълна католичност, избягвайки опасността да се затворим в себе си или да бъдем използвани от някоя политическа или националистическа група“.

Европа се нуждае от християнското свидетелство

В своето слово ватиканският държавен секретар се спря и на Европа, като открои, че пред нарастващото влияние на индивидуалистичното, националистичното и сепаратистко мислене съществува риска „ Европа да забрави своите християнски корени и да загуби онова континентално единство, което бе заплатено скъпо“. Поляците „трябва да се научат да участват в диалога на истината и да зачитат достойнството на другия, разграничавайки се един от друг, без да се превръщат във врагове“, каза кардиналът, цитирайки словото на свети Йоан Павел ІІ пред полските епископи през 1993. „Европа се нуждае от християнското свидетелство, един истински пример на жива вяра, но също от национално единство и приемане, откритост и пълно уважение към другите“.

Литургията за шестата годишнина от понтификата на папа Франциск

На 13 март следобед кардиналът, заедно с апостолическия нунций в Полша, архиепископ Салваторе Пенакио, и кард. Кажимиеш Ниш, съслужи светата литургия за шестата годишнина от избирането на папа Франциск, в базиликата на Божественото Провидение във Варшава, на която присъстваха висши държавни и правителствени служители.

14 Март 2019, 14:47