Търси

Vatican News
Държавата Град Ватикан Държавата Град Ватикан 

Светият престол има нов орган за борба с корупцията

Папски документ, публикуван на 9 февруари 2019 г. прие новите устави на Службата на Главния ревизор на Ватикана, с които тя се превръща в антикорупционен орган.

Именно параграф 3 от член първи на новия устав се различава от стария устав, който бе влезнал в сила през 2015 г., след учредяването на Икономическия съвет на Ватикана (с папския документ под формата на Моту проприо „Fidelis dispensator et prudens“ от 24.02.2014 г.)., в който беше включена Службата на Главния ревизор.  

В новия параграф се посочва, че тази служба „е антикорупционен орган“ по смисъла на конвенцията от Мерида (Конвенция на Организацията на обединените нации срещу корупцията, приета от Общото събрание на 31 октомври 2003 г.), която от 19 октомври 2016 г. влезе в сила за Светия Престол.

Информацията бе подадена от директора по издателската дейност на Ватикана, Андреа Торниели, който поясни: „в стария статут от 2015 г. се посочваше, че Ревизорът може да изисква от организациите и администрациите … всякаква информация и документация от значителен финансов или административен характер“, докато в новия устав тази дейност е преформулирована така: „Главният ревизор изисква и получава от организациите и администрациите, предмет на проверка….“ и следователно има право на безпрепятствен достъп до „информация и документи от икономически или административен характер, необходими за извършване на контрола“.

След извършване на контролната дейност, Ревизорът е длъжен да информира Икономическия съвет, Службата за финансова информация и да докладва на съдебната власт на държавата Град Ватикан за всяко престъпление, установено по време на проверката.

man / VatNews

09 Февруари 2019, 16:08