Търси

Vatican News
Кардинал Райнхард Маркс на срещата за закрила на малолетните във Ватикана Кардинал Райнхард Маркс на срещата за закрила на малолетните във Ватикана  (Vatican Media)

Кардинал Маркс: функционална администрация срещу злоупотребите

„Сексуалните злоупотреби с деца и младежи в немалка степен са поради злоупотреба с власт в администрацията". В това е убеден кардинал Райнхард Маркс, архиепископ на Мюнхен и Фрайзинг, председател на Германската епископска конференция и координатор на Икономическия съвет, който изнесе втория доклад от третия ден от срещата във Ватикана на тема "Защитата на непълнолетните в Църквата".

"Администрацията не е помогнала за изпълнение на мисията на Църквата, а напротив, тя е прикривала, дискредитирала и направила невъзможна", каза кард. Маркс. "Файловете, които могат да документират ужасните дела и да посочат имената на отговорните, са били унищожени или дори създадени". ",Протоколите и установените процедури за преследване на престъпленията, умишлено са пренебрегнати и дори отменени. На практика, правата на жертвите са нарушени и оставени на преценка на отделни хора“. За кард. Маркс "всички това противоречи с образа на Църквата, който трябва да представлява. Начинът, по който е църковната администрация структурирана и провеждана, не е допринесла за обединяването на целия човешки род и за приближаването на хората до Бога, а напротив, тя е нарушила тези цели”.

Хората трябва да имат доверие

"Проследяемост" и "прозрачност": това са според кардинала изискванията за правилно администриране в областта на злоупотребите. Администрацията включва процедури като стандартизиране, подреждане и регулиране. Това са "действия от основно значение за успеха на общите действия, включително и тези на Църквата". Такава администрация трябва да се извършва по такъв начин, че „хората да се чувстват приети в административните процедури, да се чувстват оценявани, да могат се доверяват на системата, да се чувстват сигурни и справедливо третирани, да бъдат чути законните  им критики”.

Функционалната администрация е основен елемент срещу злоупотребите

"Администрацията в Църквата - подчерта кардинал Маркс - е тясно свързана с богословските елементи, има богословско-духовни мотивации и е тясно свързана със специфичните действия на Църквата". Функционалната църковна администрация е основен елемент в борбата срещу злоупотребите". "Създаването и прилагането на  норми и закони", допринася "за избягване на произвола". Чрез регулиране и санкциониране на нарушенията, извършени  срещу общия интерес, може да се противодейства на това, което може да бъде наречено общо корупция на човечеството".

23 Февруари 2019, 15:01