Търси

Vatican News
Монс. Бернардито Ауза, постоянен наблюдател на Светия престол в ООН в Ню Йорк Монс. Бернардито Ауза, постоянен наблюдател на Светия престол в ООН в Ню Йорк 

Политиците не трябва да използват страховете на хората

Монс. Бернардито Ауза, постоянен наблюдател на Светия престол в ООН в Ню Йорк, взе участие по време на работата на Комитета за отстраняване на расизма, расовата дискриминация, ксенофобията и свързаната с тях нетърпимост. Срещата се проведе в сградата на ООН в Ню Йорк.

Роберта Джизотти -  Антония Иванова - Ватикана

Сериозна загриженост от Светия Престол към очевидното увеличение по света на "чувства на съмнение, страх, презрение и дори омраза към личности или групи, съдени за тяхната етническа, национална или религиозна принадлежност. Те биват смятани недостатъчно достойни да участват пълноценно в обществения живот.  „Чувства“, които твърде често са мотивация за действия на нетолерантност, дискриминация или отхвърляне“, порицава Арх. Ауза - както беше оповестено през септември миналата година от Папа Франциск, по време на Световната конференция на тема "Ксенофобията, расизма и популистките национализми в контекста на глобалната миграция".

Илюзорните обещания на политиката за недостатъчни избирателни интереси
Монс. Ауза предупреждава: "В света на политиката някои се поддават на изкушението да се възползват от страховете и трудностите на определени групи хора, използвайки илюзорните обещания към недалновидни изборни интереси. Сериозността на този феномен не може да ни остави безразлична. Ние всички сме призовани, в съответните ни роли да развиваме и насърчаване зачитането на достойнството, присъщо на всяко човешко същество, както и да насърчаваме културата към диалог и отваряне към другия, чрез взаимното уважение. "

Отговорността често заобикаля религиозните водачи и вярващите

Той припомня особената отговорност на лидерите на всички религии, които "имат мисията да разпространяват сред вярващите етичните принципи и ценности, вписани от Бога в сърцето на човека." Вярно е, отбелязва Монс. Ауза, че "религиозните лидери и вярващите не винаги поемат тази отговорност" и че има "актове на нетолерантност, мотивирани от религията, които дори и днес, вместо да благоприятстват отваряне към другите, понякога могат да бъдат използвани като претекст за отхвърляне, маргинализация и насилие, чийто най-лош израз е убийственото безумие, което злоупотребява с името на Господа, за да разпространява смъртта като част от игри на господство и сила".

Убийството в името на Бог винаги е богохулство

"Отговорът обаче на тази лудост - съветва Монс. Ауза - не може да бъде логиката „око за око“ или навлизането в порочен кръг на насилие и ответни действия, а по-скоро трябва да бъде под формата на истински диалог между религиозни вероизповедания, като се започне с общото и недвусмислено потвърждение, че убиването в името на Бога е богохулство срещу Божието име. С други думи, трябва да бъде едно точно и  ясно „ не“ на всяка формите на насилие, отмъщение и омраза, извършени в името на религията или в името на Бога".

Обвинението за подбуждане към омраза не е оправдание за идеологическа цензура

Накрая, арх. Ауза призова към промени от страна на държавите към точните практики за наблюдение и разследване на случаи на расизъм, ксенофобия и нетолерантност и защита на по- слабите, в налагането на цензура и други злоупотреби.  Когато обвинението "подбуждане на омраза" въз основа на раса, етническа принадлежност, национален произход или религиозна принадлежност нараства на базата на идеологически предубедени критерии, които оправдават "приемането на дискриминационни и репресивни мерки срещу онези, които например защитават достойнството на всеки човешки живот или подкрепят достойнството на брака и семейството. "

01 Ноември 2018, 16:43