Търси

Vatican News
Протести в Португалия срещу евтаназията Протести в Португалия срещу евтаназията  (ANSA)

Светият престол подготвя междурелигиозен документ срещу евтаназията

Християни и евреи, но също и представители на Исляма, подготвят междурелигиозен документ за края на живота, който се позовава по-специално на „опасността от легализирането на евтаназията и асистирането самоубийство, вместо да се гарантират палиативните грижи и пълното зачитане на живота, който е дар Божий“.

Вестта за документа бе даден след срещата във Ватикана от 18 до 20 ноември между членовете на Двустранната комисия на делегации от Великия равинат на Израел и на комисията на Светия престол за религиозните отношения с Юдаизма. Обсъдената тема между двете комисии бе „Достойнството на човешкото същество: учението на юдаизма и католицизма относно децата“.

Срещайки се с участниците в срещата папа Франциск ги увери в своя личен ангажимент в тази сфера и за напредъка в отношенията между католици и евреи, като заяви: „Ние сме братя и чеда на един и същи Бог и трябва да работим заедно за мира, ръка за ръка“.

В края на работните си сесии членовете на Двустранната комисия – водени от еврейска страна от равин Расон Аруси, и от католическа страна от кард. Питър Търксън, председател на Ведомството за цялостното човешко развитие – разпространи съвместна декларация, в която подчертава „принципите за неприкосновеността на човешкия живот и неотменимото достойнство на човека“, изхождайки от Всеобщата декларация за човешките права и по-специално от Конвенцията от 1989 за правата на детето. „Имаме специален дълг към най-слабите членове на нашите общности и особено към децата, гаранти на бъдещите поколения, които все още не са в състояние да изразят пълния си потенциал и да се защитят", се чете в декларацията.

„Зачитането на личното достойнство на децата – се чете още в документа – трябва да се изрази, като им предоставим широка гама от стимули и средства за  развитието на тяхната способност на размисъл и действие“. Ето защо, „е необходимо децата не само да се чувстват обект на подходящо и любящо внимание, но също да бъдат активно ангажирани, така че да се развият техните познавателни и практически възможности“.

За да се реализира това, според членовете на Двустранната комисия, „е необходимо да се поддържат връзки на истинска и устойчива любов, и да се гарантират подходящи прехрана, здраве и закрила, както и необходимото религиозно и училищно образование, неформалното обучение и подхранването на креативността“.

Оттук и призива към обществото като цяло, но преди всичко към родителите, учителите и религиозните водачи, които „имат особена отговорност за моралното и духовно узряване на децата“. Същевременно членовете на комисията открояват „напрежението между усилията за гарантирането на масксимална свобода на избор и осигуряването на защита и внимателно водачество. Всичко това – пишат делегациите - изисква избягването на каквато и да е манипулация на другия, чието достойнство трябва да бъде считано като цел и самоцел“.

Евреи и католици освен това изразяват съгласие относно факта, че „за осигуряването на здраво духовно развитие на най-малките е особено важно те да бъдат добре запознати с библейското наследство, което евреи и християни споделят“. Ето защо Комисията настоява за „задължителното изучаване, в съответните общности, на общите текстове от Свещеното Писание“. Освен това според делегациите „учението на Nostra aetate и последвалите текстове за еврейско-християнските отношения, трябва да бъдат обширно опознати и разпространени в нашите две общности“, така, че да дадат импулс за „нарастващо благословено помирение и сътрудничество между евреи и католици, за благото на вярващите и на цялото общество“.

24 Ноември 2018, 10:54