Търси

Vatican News
Молитва в Ориса за празника на Дивали Молитва в Ориса за празника на Дивали  (©WONG SZE FEI - stock.adobe.com)

Християни и индуисти в защита на уязвимите в обществото

По повод празника на Дивали, на 7 ноември, Папският съвет за междурелигиозен диалог изпрати призив към вярващите за колективно усилие, за "да се гарантира радостно настояще и бъдеща надежда" на най-уязвимите.

Бенедета Капели – Антония Иванова - Ватикана

"Укрепване на приятелският и братски дух" сред индусите, "повече мир и радост" в семействата и общностите. Това е желанието, съдържащо се в посланието, озаглавено "Християни и индуистите: в защита на уязвимите на обществото", подписано от секретаря на папския съвет за междурелигиозен диалог, Монс. Мигел Гиксо, по повод празника на Дивали, който се пада на 7 ноември. „Дивали“ буквално означава "редица маслени лампи" и припомня, според традицията, победата на светлината над тъмнината, истината над лъжата, животът над смъртта, доброто над злото.

Заедно за уязвимите

Припомняйки "ежедневните изпитания", които всеки ден се срещат  бедните, маргинализираните, жертвите на злоупотреби и насилие, Монс. Гиксо подчертава, че "в този смущаващ контекст", индусите и християните са призовани да се ангажират да защитават и подпомагат тези хора. „Моралното задължение да се грижим за уязвимите произлиза от нашето споделено убеждение, че всички сме Божии чеда и следователно братя и сестри, които са равни по достойнство и взаимна отговорност". Това е общото човешко състояние заедно с моралното задължение към другите, което изисква да се направи всичко възможно, за да се облекчи страданието им и да се защитят техните права, както и да се възстанови тяхното достойнство".

По-големи усилия за възпитаване на грижата

Въпреки това - пише секретарят на папския съвет -  „усилията, които изглеждат като капки вода в океан са изключително важни, както призовава папата в посланието за Втория световен ден на бедните, „отвори вратата на сърцето си и живота“, за да накараш тези хора да се почувстват като приятели и семейство. „Вниманието и сътрудничеството са необходими, за да се възпитава култура на грижа и внимание към уязвимите“. За да се покаже човешкото лице и сърце, като „резултат от божественото вдъхновение в перспективата на автентичната еманципация и благоденствие на уязвимите и на защитата на тяхната кауза". Ето защо колективните усилия между хората с добра воля трябва „да осигурят радостно настояще и надеждно бъдеще“ за братята в затруднение.07 Ноември 2018, 11:52