Vatican News
Монс. Бернадито Ауза по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк Монс. Бернадито Ауза по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк 

Светият престол: зачитането на човешките права ключ за развитието

Изказване на постоянния наблюдател на Светия престол монс. Бернадито Ауза по време на шестата Комисия на Общото събрание на ООН.

Борбата с бедността и насърчаването на цялостното човешко развитие, което не може да се сведе само до икономически растеж, се основава на зачитането на основните човешки права и на достойнството на човека. Това в синтез е сърцевината в изказването на монс. Бернардито Ауза, постоянен наблюдател на Светия престол към ООН в Ню Йорк, по време на шестата Комисия на Общото събрание на ООН.

В своето слово архиепископът припомни, че „днес, разбирането за човешко развитие, подчертано от папа Павел VІ в Енцикликата Populorum Progressio и и същите принципи, залегнали във Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., са компрометирани от идеологии, които им придават все по-широко тълкуване, което включва множество "нови права".

В центъра на своето изказване папският представител припомни опасностите от „идеологическата колонизация“, многократно разобличавана от Светия отец, чиято цел е да наложи модели и стилове на живот, основани на индивидуалистичното виждане за човешката личност, чужди на идентичността на народите.

Темата за човешките права бе водещата нишка на друго изказване на монс. Ауза по време на дебата към втората Комисия на Общото събрание, посветен на „Върховенството на закона на национално и международно ниво“. В този контекст, ватиканският представител припомни, че зачитането на основните човешки права „стои в центъра на Върховенството на закона, което е солидна основа за един мирен, проспериращ и справедлив свят. Неговото насърчаване на национално и международно ниво – подчерта монс. Ауза – остава съществена задача за цялото човешко семейство и знак на надежда за света, преди всичко в най-измъчените зони“.

12 Октомври 2018, 11:00