Vatican News
Евангелизиране на социалните мрежи Евангелизиране на социалните мрежи  (Vatican Media )

#Synod2018: евангелизиране на социалните мрежи

Работата на Синода за младите хора във Ватикана продължава с бързи темпове. Третата част от работния документ (Instrumentum laboris), посветена на глагола "да избереш", беше в центъра на дебатите на 14-тата Конгрегация. Присъстваха 256 от Синодалните отци.

Паоло Ондарца – Антония Иванова – Ватикана

Църквата придружава младите хора във възприемането на социалните мрежи: въпреки че не и липсват критичните аспекти, тя - според Синодалните отци- не е заплаха, а нов начин на християнско възприемане, характеризиращо се със свобода на избор, отговорност и предпазливост. Ние сме призовани да се превърнем в „Апостол Павел“ на третото хилядолетие", казват Синодалните отци, които предложиха създаването на "Специална служба на пастирската и дигитална мисия", с целта да наложат едно по- различно християнско възприятие, например на онези интернет сайтове, които разпространяват позиции, които са в разрив с принципите на християнското учение. Ще бъде полезно да създаваме приложения, игри, интерактивни инструменти, които ще ни помогнат да опознаем Евангелието и Църквата. Епископите също изразяват загриженост за тези млади хора, които прекарват твърде много време на таблети и смартфони, които стават зависими и осъдени на самота на фентъзи свят, където приятелствата са само виртуални. Църквата желае да насърчи конкретни срещи между хората чрез поклонничество и дейности, като например „Световната младежка срещи“ създадена от Йоан Павел II, където виждаме вече реално прилагане на идеите вече и в Панама.

Повече възпитание за активно гражданство и политика

По – време на срещите беше отделено голямо внимание на темата за обучението –Църквата и обществото се нуждаят от младежта. „Да задвижиш един обучителен проект, според Синодалните отци, означава да избегнеш морализаторската лексика, индивидуализма и релативизмът, които са способни да потушат ентусиазмът на новите генерации. Нужна е педагогика на активното гражданство и политиката, нужно е да се представи обществената доктрина на Църквата, характеризираща се с трезвени възгледи за начина на живот, по-хуманна екология, която обхваща цялостното човешко развитие и контраст на яростната корупция. В ден днешен е важно да се постигне междукултурен диалог между религиите.

 Семейството, най-важната образователна среда

Няма по-важна възпитателна среда от семейството, място за изслушване и диалог между поколенията, както и изучаване на първите принципи за социално съжителство. Класната стая се надява, че авторитетът на родителите ще бъде защитен и че ще бъде насърчавана семейната педагогика, която окуражава добродетелите, повече от емоциите и нагласата към посвещение и жертва. Семейството, обжалва Синода, днес е застрашено от идеологическите колонизации, , водени от икономическите помощи за по-слабо развитите страни,  към въвеждането на политики, противоречащи на живота в брака между мъжете и жените.  Църквата е призована да стане семейство на много млади сираци и живеещи в неравностойно положение.

Младежите търсят ясни отговори, без отклонения от Христовото слово
Присъстващите на работата, констатират, че много от младежите се отдалечават от Църквата, защото имат различни разбирания за вярата. От тук нуждата от катехизис, който разглежда въпросите за смисъла и жаждата за любов като цели, на които трябва да се отговори. Всъщност младите - както беше казано - искат ясни указания, без да се отклоняват от Словото христово или да се съобразяват със съвременните медийни тенденции. Създаването на брака често представлява възможност за сближаване с църковната общност, но е необходимо да има по-ранна намеса. Отговорът - предлага Синода – по - ефективно пасторално призвание имащо за цел да ангажира младите хора в процесите на вземане на решения и в евангелизирането на техните връстници. Всъщност приятелството е привилегировано място за предаване на вярата във всекидневния живот. В катехизисът трябва да се има предвид, че теорията винаги трябва да бъде хармонизирана с реалния живот: Евангелизацията, която не достига до сърцето, всъщност е като боя, която остава само на повърхността.

Църквата, отправна точка за младите емигранти

Обсъждане също така на въпроса за имиграцията: Диалогът между културите насърчава да търсим най-доброто от другия и да поправим някои от нашите недостатъци. Свещениците са основни отправни точки за много млади бежанци. Ако Църквата следи нуждаещите се и младежите и отвори сърцата им към Господа, независимо от техният житейски път,  тя ще се запази винаги млада. Ключовата дума е наблюдателност, свидетелство, защото свидетелите на Христа имат много по-голямо въздействие от хиляда изговорени думи. Младите хора търсят автентичност и когато я намерят в примера на животите на мъчениците и светците, в усмивката на посветените, в посвещението на свещеника, в радостта и в трудностите на семейството, тогава ще се изпитат, поемайки по пътя си, решавайки да вземат в ръце своя живот.
19 Октомври 2018, 14:20