Търси

Vatican News
Опазване на моретата и океаните Опазване на моретата и океаните  

Светият Престол: девет правила за защита и използване на морските ресурси

Държавите са длъжни да споделят отговорността за влиянието на техните научни и търговски дейности върху околната среда и да предотвратяват рисковете от нанасяне на щети на екосистемата в извънтериториалните морски зони. Това посочи монс. Бернардито Ауза в изказването си по време на провежданата в Ню Йорк Междуправителствена конференция.

Роберта Джизоти – Маня Кавалджиева – Ватикана

Постоянният наблюдател на Светия Престол към ООН, монс. Ауза изтъкна, че за бъдещото развитие на морските ресурси, гледната точка, „базираща се на правата“, трябва да се промени в гледна точка, „базираща се на отговорността“. Междуправителствената конференция има за цел намиране на юридическо обвързано споразумение  за устойчивото  използване  на  морските биоразличия извън териториалните води, въз основа на международната конвенция по морско право.

Дългосрочна стратегия

Предвид важността на правото в световен мащаб за спиране разрушаването на планетата Земя, Светият Престол счита, че „нови правила за закрила на природата трябва да бъдат не само морален императив, но и жизнено решение за едно твърде сериозно положение, изискващо незабавно действие“. Затова монс. Ауза подчерта, че „за постигане на споделените цели е необходима дългосрочна стратегия за здраво обновяване и развитие на океаните“.

Практически подход

Архиепископ Ауза направи предложение за „практически подход“, който да включва шест аспекта. Преди всичко вниманието към нашите океани и към многобройните форми на живот трябва да бъде в центъра на всички дебати за ресурсите и икономическите ползи. Трябва също така да се разграничават двете задачи: за опазване и за устойчиво използване, и да се насърчи технологичното сътрудничество и изследователската дейност за морските и океански ресурси, особено водата, с цел полезни указания за устойчивото развитие.  Да се разграничат и ресурсите с непосредствена икономическа стойност, като минералите, от онези с потенциална стойност, като вятъра и слънчевата енергия. И  да  се разграничи достъпът до моретата с научна цел от  навигацията, чието използване трябва да бъде напълно регламентирано.  Държавите трябва да се задължат да извършват не само преценка на влиянието върху околната среда, но и на възможните щети, като се задействат предпазни мерки срещу рисковете в зоните, отдалечени от бреговете.  

07 Септември 2018, 09:52