Търси

Vatican News
Монс. Бернардито Ауза се изказва пред ООН Монс. Бернардито Ауза се изказва пред ООН 

Светият Престол: защита на мира и на околната среда

„Култура на мира“, прилагана във всяка една сфера на живот, включително защита на екосистемата и устойчив подход за развитието на цялата планета. На тези теми се спря в изказването си постоянният наблюдател на Светия Престол към ООН, монс Бернардито Ауза.

Роберта Джизоти – Маня Кавалджиева – Ватикана

Монс. Ауза посочи, че „културата на мира“ е свързващото звено на основните стълбове на Обединените нации, които заедно поддържат популяризирането на мира и сигурността, зачитането на правата на човека, развитието за всички.

На проведения в Ню Йорк Форум на високо равнище за културата на мира, организиран от ООН, ватиканският наблюдател отбеляза необходимостта „да се защитават и подпомагат онези, които се намират в трудни ситуации, като бежанци и мигранти в извънредно тежко положение“, във време, наречено от папа Франциск „световна война, водена на части, която се проявява в редица форми, включващи военните конфликти между страните, тероризма и екстремистките идеологии, нарушаването на човешките права и човешките насилия, както и опустошаването на околната среда“.

Глобална перспектива за един взаимозависим свят

По повод на защитата на природата, монс. Ауза отново говори за Работна група за създаване на глобален договор за околната среда (след като се бе изказал  по темата за морското право в извънтериториалните води). Ватиканският представител посочи, че „нашият взаимозависим свят ни направи по-съзнателни, че определени стилове на живот и модели на производство и потребление в дадена част на света оказват положително или отрицателно отражение върху природата в друга част на света. Този съществен факт трябва да ни мотивира да гарантираме, че решенията ще се предлагат от гледна точка на глобалната перспектива, а не само заради интересите на отделна страна“.

Прозрачен, консултативен, инклузивен процес

Монс. Ауза отправи препоръка преследваният глобален договор за околната среда да държи сметка и за юридически обвързаното споразумение за устойчивата употреба на морското биоразличие в извън териториалните води, въз основа на Международната конвенция по морско право“.

07 Септември 2018, 15:26