Търси

Vatican News
Туристи на римското летище "Фиюмичино" Туристи на римското летище "Фиюмичино"  (ANSA)

Послание на кард. Питър Търксън за Световния ден на туризма

Префектът на Ватиканското ведомство за цялостното човешко развитие отправи послание за Световния ден на туризма, който всяка година се чества на 27 септември. Избраната тема тази година за деня е „Туризмът и дигиталната промяна“.

Джада Акуилино – Светла Чалъкова – Ватикана

Нека туристическите продукти и услуги да се впишат „в пътя на устойчивото и отговорно развитие, в името на което е ориентиран растежа на сектора“. Това е пожеланието на кард. Питър Търксън, префект на Ватиканското ведомство за цялостното човешко развитие в посланието за Световния ден на туризма, който всяка година се отбелязва на 27 септември. Позовавайки се на избраната тема за деня – „Туризмът и дигиталната промяна“ – кардиналът припомня, че дигиталната иновация трябва да бъде насочена към „насърчаването на приобщаването, увеличаване на участието на хората и местните общности, което да доведе до разумното и балансирано управление на ресурсите".

Устойчив туризъм

В посланието се припомня, че само през миналата година международният туристически сектор е нараснал със 7% и постоянно се увеличава. Ето защо „необходимостта от устойчивост в туризма не трябва да бъде подценявана, тъй като в някой реномирани и доста посещавани туристически дестинации се експериментират отрицателните ефекти на един феномен, който се противопоставя на здравомислещия и справедлив туризъм, или така наречения over-turism или когато прекомерният брой туристи е влошил качеството на живот на мястото или качеството на туристическия опит се е влошил по неприемлив начин.

Възпитание в съвместната отговорност

Последните тенденции показват, че около 50% от дигиталните туристи черпят идеи и вдъхновение от онлайн снимките и коментарите, и че 70% консултира – преди да реши –видео материали и мнения на вече посетили мястото туристи. Използването на дигиталните средства в този смисъл е видяно като „голяма възможност, която позволява да се увеличат по задоволителен начин услугите към новите искания, но също да се възпитава в съвместната отговоронст за общия дом, в който живеем, създавайки нови иновационни форми за функционалното възстановяване на отпадъците, рециклирането и креативната повторна употреба, които спомагат за опазването на природата“, изтъква кардиналът, цитирайки папската енциклика Laudato sì.

Използването на личните данни

В посланието кардиналът се спира и на използването на личните данни, като съветва да се избягва тяхната неправилна и унищожаваща човешкото достойнство употреба, имаща „вредни последствия. По-специално – изтъква кардиналът – „това се отнася до производството и използването на данни, особено на личните данни, които се генерират в дигиталния свят, както и на преобладаващата роля на алгоритмите, които обработват самите данни и произвеждат на свой ред допълнителни данни и информация на различни нива, достъпни и за тези, които възнамеряват да ги използват само за търговски, пропагандни или дори манипулативни цели и стратегии. Алгоритмите, повече от "прости числа" или "неутрални последователности на операциите", са "разработки на намерения, които преследват точни цели" и могат да бъдат използвани за да повлияят при избора и вземането на решения. Ето защо, трябва да се зачита и защитава „свободата на избор на отделните хора, но същевременно осигурявайки на всички достъпа до дигиталните инструменти. Следователно крайната цел не е прилагането на дигиталните технологии в туризма, а „постепенното използване на технологиите, придружено от повишаване на информираността на човека и общността за почтителното използване на околната среда за устойчиво развитие".

Онлайн и офлайн поведения

В посланието си префектът са обръща и към младото поколение, което представлява „най-голямата част от населението, използващо дигиталните технологии“. На тях кард. Търкъсн припомня думите от Работния инструмент за предстоящата ХV Редовна генерална асамблея на Синода на епископите за младежите. „Необходимо е младите да бъдат главни действащи лица в своя дигитален живот, без да разделят онлайн и офлайн поведенията, нито да се поддават на измамите на дигиталния свят, които водят до изкривяването на усещането за реалността и загубата на идентичността, свързана с грешното представяне на човешката личност“. Оттук и призива за „сърфиране в мрежата, придружено от истинската среща“, както изтъква папа Франциск.

04 Август 2018, 13:46