Търси

Vatican News
Папа Павел VI Папа Павел VI 

50 години от енцикликата на Павел VI Humanae vitae за съпружеската любов

На 25 юли се навършват 50 години от енцикликата на папа Павел VI Humanae vitae, посветена на съпружеската любов. Той е смятан за един от най-деликатните и комплексни документи в неговия понтификат и в историята на съвременната Църква. През 1968 този документ е израз на смелост, тъй като се противопоставя срещу модата на времето – сексуалната революция, която се нуждае от сигурни противозачатъчни средства и възможност за аборт. Това е времето в което икономистите говорят за „човешка бомба“, тоест опасността от пренаселеност, която застрашава богатите страни, защото може да намали просперитета им.

Енцикликата е посветена на „трудния дълг да се предава човешкия живот, за който съпрузите са свободни и отговорни сътрудници на Бог“ в контекста на едно променящо се общество, което поставя сериозни въпроси пред съзнанието на съпрузите, които Църквата не може да пренебрегне. Преди всичко бързото демографско развитие, свързано със страха от намаляване на ресурсите и стремежа на управляващите да посрещнат опасността с радикални мерки. Също така променящите се трудови и социални условия, които повишават изискванията свързани с възпитанието и издръжката на семейството, а оттам и намаляване броя на децата. Накрая, „прогреса на човека в овладяването на природните сили, който преминава в глобално господство – над тялото, психиката, социалния живот и дори регулират предаването на живота“. Ето защо Павел VI говори за нуждата да се създават условия благоприятна среда за морален ред, като отправя конкретни апели.

Управляващите, отговорни за общото благо

Папата призовава управляващите, които имат главна отговорност за общото благо, „да не въвеждат по законов път практики, които противоречат на природния и божествения закон, а да допринасят за  разрешаване на демографския проблем, чрез далновидни семейни политики, мъдро възпитаните на народите и зачитане на моралния закон и свободата на гражданите“.

Медицинската наука за почтеното регулиране на човешката прокреация 

Учените могат да дадат голям принос за благото на брака и семейството, „ако обединят силите си за изясняване на различните условия, които благоприятстват почтеното регулиране на човешката прокреация“. „Според Павел VI, „медицинската наука може да даде достатъчно сигурна база за регулирането на раждаемостта, съобразено с природните ритми. Така учените, особено католиците, могат да демонстрират чрез факти, че няма противоречие между божествените закони, които поддържат предаването на живота и онези, които благоприятстват автентичната съпружеска любов“.

Дългът на християнските съпрузи

Павел VI се обръща и към християнските съпрузида не забравят, че тяхното християнско призвание, започнало с Кръщението, бива укрепена с тайнството на брака. Затова съпрузите са подкрепяни и почти осветени за извършването на техния дълг, за реализиране на личното призвание и за християнско свидетелство пред света. На тях Господ е поверил задачата да направят видима за хората светостта и нежността на закона, който обединява взаимната любов между съпрузите и тяхното сътрудничество с любовта на Бог, творец на човешкия живот“.

Накрая, позовавайки се на социалното учение на Църквата, Павел VI припомня, че „човекът не може да намери истинското щастие, към което се стреми цялата му същност, ако не зачита Божиите закони вписани в неговата натура и които трябва да спазва с разум и любов“.

Бенедикт XVI за енцикликата Humanae vitae

За енцикликата Humanae vitae говори папа Бенедикт XVI пред участниците в международен конгрес в Папския Латерански университет по повод 40-та годишнина от нейната публикация. „Много бързо този документ се превръща в знак на противоречието. Плод на изстрадано решение, той представлява показателен жест на смелост при отстояване приемствеността на учението и традицията на Църквата. Текстът на документа, често неправилно тълкуван, поражда дискусии тъй като поставя началото на дълбока контестация, която оставя белег в живота на цели поколения. Четиридесет години от публикацията, учението в енцикликата не само демонстрира своята неизменна истина, а и далновидността с която се посреща проблема. Съпружеската любов се разглежда във вътрешността на един глобален процес, който не може да бъде спрян от разделението между душа и тяло, нито   подчинен само на чувствата, а е зареден от единството на личността и тоталното споделяне между съпрузите“. „Учението на Църквата не може да се освободи от дълбокия и винаги нов размисъл за основните принципи на брака и прокреацията. Истинното вчера, е истинно и днес. Истината в Humanae vitae е неизменна; дори в контекста на новите научни разкрития, нейното учение става още по-актуално и провокира размисъл за нейната вътрешна стойност. Ключовата дума за проникване в нейното съдържание е любовта“.

Humanae vitae, позитивен поглед към съпружеския морал

По време на генералната аудиенция, която провежда една седмица след публикацията на енцикликата, Павел VI се обръща към съпрузите да не виждат в този документ серия от забрани, а принос към тяхното призвание:

„Този документ не е само декларация за един негативен морален закон, който изключва всяко действие срещу прокреацията, а преди всичко положително представяне на съпружеския морал, в ред с неговата мисия на любов и плодовитост…“. „Самите съпрузи ще разберат как словото на Църквата, въпреки че може да изглежда сурово и тежко, желае да изрази автентичността на тяхната любов, която е призвана да се преобрази по примера на любовта на Христос към неговата мистична годеница, Църквата, и да вдъхне у съвременното семейство своята духовност, извор на съвършенство за отделните  и членове и за морално свидетелство в обществото“.

25 Юли 2018, 13:42