Търси

Vatican News
Папа Франциск с един работник Папа Франциск с един работник 

Светият престол призова за преосмисляне на значението на труда

Постоянният наблюдател на Светия Престол, към ООН в Женева, монс. Иван Юркович, се изказа на 107-та сесия на МОТ за бъдещето на труда пред новите предизвикателства на глобализирания свят, подчертавайки необходимостта да се инвестира в младите хора и да се гарантират равно достойнство, права и заплати на жените.

Лиза Дзенгарини – Светла Чалъкова – Ватикан

„Необходимо е да се възвърне истинската стойност на труда, като основен израз на човешката личност и средство за постигане на самореализацията. Този е пътя за изграждането на едно инклузивно общество, което не измерва човешкия прогрес само по отношение на икономическия растеж и натрупването на материално богатство“. Това подчерта архиепископ Иван Юркович, постоянен наблюдател на Светия Престол към ООН в Женева, изказвайки се на сессията на Международната организация по труда (МОТ), която се провежда от 28 май до 8 юни.

Сферата на труда: безпрецедентни промени

В центъра на изказването на архиепископа бе бъдещето на труда и социалната справедливост пред дълбоките промени в настоящия свят: една от темите, на които Организацията насочва своето внимание с оглед на честванията на сто годишнината от създаването на МОТ през 2019. Спорд монс. Юркович „феномени като глобализацията на пазарите и технологичните иновации, но също световната финансова нестабилност, икономическите дисбаланси и властта, демографските тенденции и климатичните промени, коренно променят сферата на труда“.

„Това налага дълбоко преосмисляне на значението на труда за икономиката, обществото и политиката, преди всичко в отношение на новите предизвикателства поставени от напредъка на технологиите, които имат силни социални, но също и етически последици“.

Инвестиране в младите хора, пренебрегвани от настоящата икономика

В този контекст монс. Юркович изтъкна, че „да се говори за бъдещето на труда означава преди всичко да се мисли за младите хора. За изграждането на едно устойчиво бъдеще е необходимо да се включат младите поколения, които парадоксално се маргинализират все повече от производствените процеси. Световният икономически растеж не изглежда способен да създава нови качествени работни места, особено за младите хора, които също трябва да бъдат главните действащи лица на настоящите процеси“.

Да се позволи на жените да съчетават работата със семейството

Архиепископът подчерта, че „да се гарантира достойна и подходящо заплатена работа на всички, означава да се гарантират равни права на мъжете и жените. Един от основите проблеми, който трябва да бъде разрешен в този контекст остава този да се позволи на жените работнички да съчетават работата със семейството, съзнавайки, че то е основаната клетка на обществото и следователно трябва да бъде закриляно. Ако обществото не признае социалната стойност на труда и ролята на жената в семейството, женската дискриминация никога не ще бъде преодоляна“, подчерта монс. Юркович.

Осигуряване на образование за жените, борба с принудителния труд

Друг основен аспект е също този на образованието: само осигурявайки на момичетата и на жените еднакъв достъп до образованието е възможно да се преборим с дискриминациите на които са подложени. Те са онези социални категории, които са най-изложени на бича на принудителния труд, на модерните форми на робство и на трафика на хора. Светият престол подчертава необходимостта от борба срещу тези феномени, изхождайки от признаването, че нито едно човешко същество не може да бъде третирано като предмет или средство за постигането на някаква цел“.

Насърчаване на равното достойнство в сферата на труда

Монс. Юркович потвърди, че Светия престол остро осъжда сексуалния тормоз на работното място, чиито жертви са преди всичко жените. За да се постигне пълното зачитане и равноправието на жените в сферата на труда не е достатъчно да се осъдят дискриминациите и несправедливостите: необходими са ефикасни и интелигентни кампании за насърчаването на жените във всички сфери на техния живот, започвайки от универсалното признаване на тяхното достойнство, присъщо на всяко човешко същество.

06 Юни 2018, 14:00