Търси

Vatican News
Сградата на Ватиканската банка Сградата на Ватиканската банка  (AFP or licensors)

Финансовият отчет на Ватиканската банка за 2017 г.

Институтът за религиозни дела (ИОР) публикува финансовия си отчет за 2017 г., одобрен от независимата одитна фирма Deloitte&Touche А.Д.

„Надзорният съвет на Института за религиозни дела (ИОР), известен като Ватиканската банка, одобри единодушно финансовия отчет за 2017 г., като предложи на Комисията на кардиналите цялостно разпределяне на реализираните за Светия престол печалби“. Това се посочва в комюникето на института, като се изтъква, че „през 2017 г. ИОР внимателно е предоставял финансови услуги на Католическата църква в цял свят и на държавата Град Ватикан“.

В нотата се чете, че „Институтът е обслужил около 15.000 клиенти, представляващи близо 5,3 милиарда финансови ресурси (при 5,7 милиарда през 2016 г.). Нетният резултат е равен на 31,9 милиона евро (през 2016 г. нетният резултат от 36 милиона евро е включвал извънредни пера за 13 милиона, отнасящи се до фондове за рискови ситуации). Най-големият принос за нетния резултат, равен на 44,3 милиона евро, произлиза от управлението на активите на Института.

„Политиката на ИОР остава внимателна и е в съответствие със стратегиите от предишните години. Институт продължава процеса на оптимизация на разходите, започнал през предишните години“, се посочва още в нотата, като се добавя, че „Институт потвърждава и ангажимента си да допринася за „грижата за общия дом“, според насърчението на папа Франциск в неговата енциклика Laudato sì“, като подбира своите инвестиции и въз основа на главните аспекти, посочени от папата в енцикликата: корпоративната социална отговорност и ролята на предприятията в осъществяването на бъдеще с устойчиво развитие“.

Институтът продължава и с инвестициите, насочени към подпомагане на развитието на най-бедните държави, придържайки се към такъв избор, свързан с устойчивото бъдеще на следващите поколения. ИОР допринася и за „реализацията на многобройни дейности от благотворителен и социален характер, както чрез парични дарения, така и чрез предоставяне на свои имоти, при благоприятни условия или за безвъзмездно ползване, на организации за социална дейност“.

31 Май 2018, 13:11