Търси

Vatican News
Постоянният наблюдател на Светия престол в ООН в Женева монс. Иван Юркович Постоянният наблюдател на Светия престол в ООН в Женева монс. Иван Юркович 

Религиозната свобода в Глобалното споразумение за миграцията

Светият престол високо оценява целите и визията на проектодокумента за Глобалното споразумение за миграцията на ООН, но същевременно отбелязва, че не са взети предвид някои аспекти от особен интерес, като например, духовното измерение на мигрантите, тяхното право на религиозна свобода. Това подчерта постоянния наблюдател на Светия престол на ООН в Женева монс. Иван Юркович, в изказването си на първите консултации за глобален договор, който да подобри международните права за мигрантите и бежанците.

Димитър Ганчев-Ватикана

В словото си ватиканския представител обстойно представи драмата на мигрантите, които „не са пешки на шахматната дъска на човечеството“. „Защита на мигрантите и бежанците е задача, която преминава отвъд добрите намерения на отделните страни и изисква гъвкавост и сътрудничество на международната общност – посочи монс. Юркович. Настоящият исторически момент представлява възможност за повишаване на стандарта на международната общност, за което са необходими конкретни политики и мерки“.

Монс. Юркович изтъкна необходимостта от колективни действия на международната общност към приемащите страни, които да оставят открити своите граници, за да предотвратят насилственото евакуиране на мигрантите. Ватиканската делегация предложи да се прибави още един параграф към преамбюла на документа. Той трябва да включва, че препоръчителните мерки трябва да бъдат възприемани като колективна дейност в служба на мигрантите, а не като обикновен списък от добри, но несвързани практики. На второ място, че човешката личност остава, във всички случаи, под защитата на хуманитарните принципи и гласа на общественото съзнание.

Проектодокументът на ООН за Глобално споразумение за миграцията бе представен на 5 февруари на неформална среща. В преамбюла на документа, разделен на четири секции, изтъква общите предизвикателства и отговорности на 193 страни членки на ООН. Следват десет водещи принципи, които представляват основата на документа, а в третата секция се обяснява структурата на проекта и 22 –те цели за управление на миграционните потоци и за мерки спрямо бежанците, одобрени от страните членки с т.нар Нюйоркска декларация, подписана във Вашингтон през септември 2017 година.

14 Май 2018, 17:10