Търси

Vatican News
Промишленият индекс Dow Jones Промишленият индекс Dow Jones  (AFP or licensors)

“Oeconomicae”: пътеводител за хуманизиране на икономиката

Конгрегацията за доктрината на вярата и Ведомството за човешко развитие публикуваха документ за ролята на етиката в актуалната икономическо-финансова система, озаглавен “Oeconomicae et pecuniariae quaestiones. Икономика и особени въпроси. Размишления за етическо разграничаване на някои аспекти в актуалната финансово-икономическа система“.

Амедео Ломонако-Димитър Ганчев –Ватикана

Развитието на икономическите и финансови въпроси за реалното и цялостно благосъстояние на човека трябва да е свързано с една „ясна етическа основа“ и със „съюза между техническото знание с човешката мъдрост“, се чете в документа. Позовавайки се на енцикликата Laudato Si на папа Франциск, се подчертава, че „любовта към обществото и ангажимента за общото благо са висша форма на милосърдие, което се отнася не само до отношенията между отделните индивиди, а и в социалните, икономическите и политическите отношения“. Ключът към истинското развитие е „любовта към цялостното благо, което е неразривно свързано с любовта към истината“, а това развитие е възможно „само на базата на етически размисъл“. Документът припомня, че една от приоритетните задачи на Църквата е да призовава всички към някои ясни етически принципи.

Остарели критерии продължават да управляват света

„Настоящата финансова криза можеше да бъде подходящ повод за развитието на едно нова икономика, по-внимателна към етическите принципи, и за нова регулиране на финансовата дейност, неутрализирайки хищническите и спекулативни аспекти в полза на реалната икономика“, се чете в документа. „Въпреки положителните усилия на различни нива, не се достигна до действия, които да доведат до преосмисляне на някои остарели критерии, които продължават да управляват света“.

Печалбата във вреда на другите е осъдителна

Документът определя като „неприемлива печалбата при която се използва собствената господстваща позиция в ущърб на другите или обогатяването, което носи вреда  или смущава колективното благосъстояние“. Такава практика е особено осъдителна, от морална гледна точка, „когато стремежа за печалба от страна на малка група хора, както и важни инвестиционни фондове, чрез спекулативно намаляване стойността на акциите на държавния дълг, оказват негативно влияние или утежняват икономическата ситуация на цели държави“.

Парите трябва да служат, а не да управляват

В един контекст, белязан от дълбоки неравенства, е необходимо да се преосмислят икономическите модели, се чете в документа. „Настъпил е момента да се продължи възстановяването на истински хуманното, да се разшири хоризонта на  човешкото мислене и сърце, за да се признаят изискванията на истината и благото. На икономиката не трябва да се гледа като средство за  власт, а за служение: парите трябва да служат, а не да управляват“.

Нови форми на икономика

В този смисъл, компетентните институции и отговарящи органи са призвани „да изработят нови форми на икономика и финанси, чиито практики и правила да бъдат насочени към прогреса на общото благо и да зачитат човешкото достойнство, ползвайки помощта на социалното учение на Църквата“. По-конкретно в документа се посочва нуждата от „етически размисъл за някои аспекти на финансовата дейност, която ако е откъсната от антропологическите и морални основи, води не само до видими злоупотреби и несправедливост, а е способна да създава системни кризи в световен мащаб“.

В търсене на общото благо

„За преструктурирането на съвременните икономическо-финансови системи всеки от един нас може да направи много, особено ако не бъде сам – се чете в документа. Многобройни граждански асоциации представляват ценен ресурс на съзнание и социална отговорност. Днес, повече от всякога, всички сме призвани да бдим като часовои на добрия живот и станем участници в нов социален протагонизъм, като насочим нашата дейност в търсене на общото благо, базирайки се върху здравите принципи на солидарността и субсидиарността“.

18 Май 2018, 11:40