Търси

Vatican News
Папа Франциск на генералната аудиенция от Библиотеката в Апостолическия дворец Папа Франциск на генералната аудиенция от Библиотеката в Апостолическия дворец 

Папата: ваксината срещу Covid да е достъпна за всички, особено за бедните

На генералната аудиенция, третата посветена на пандемията, Франциск припомни предпочитанието за бедните в Евангелието и призова в търсенето на лечение за коронавируса да бъдат взети предвид също най-нуждаещите се слоеве от обществото. „Ще бъде тъжно – каза папата – ако при ваксината за Covid-19 се даде приоритет на най-богадите. Пандемията е криза, от която трябва да излезем по-добри“.

Алесандро Ди Бусоло – Светла Чалъкова – Ватикана

Призив „да действаме сега, за да променим този свят, който е несправедлив към бедните и най-уязвимите, преди вирусът да се засили отново, но и за да изцелим епидемиите причинени от малките невидими вируси и тези от големите и видими социални несправедливости. За всичко това трябва да изходим от любовта Божия, поставяйки перифериите в центъра и последните на първо място“. Това бе акцентът в катехистичната беседа на папа Франциск на генералната аудиенция, третата посветена на пандемията от Covid-19, която отново проведе в Библиотеката на Апостолическия дворец, без присъствието на вярващи.

Да действаме, за да променим „болните социални структури“.

Да действаме сега, за да променим „болните социални структури и да укрепим икономиката за цялостното развитие на бедните, а не на асистенциализма“. Защото рискът – предупреди папата – е „при ваксината за Covid-19 да се даде приоритет на най-богатите. И ще бъде скандално, ако цялата предоставена икономическа помощ, особено с публични пари, „се концентрира върху спасяването на отрасли, които не допринасят за приобщаването на изключените, за насърчаването на последните, за общото благо или за грижата за творението".

Да се изцелят големите вируси на несправедливостта и неравенството

Един вирус, „който не прави изключения сред хората – продължи папата – намери, по своя опустошителен път, големи неравенства и дискриминации. И ги увеличи!“. Отговорът за пандемията трябва да бъде двоен. От една страна е „необходимо да се намери лечение за малкия, но ужасен вирус, който постави на колене целия свят. От друга – подчерта найстойчиво Франциск – трябва да лекуваме един голям вирус: този на социалната несправедливост, на неравенството на възможностите, на маргинализацията и на липсата на закрила за най-слабите“.

„Този е отговора на онзи, които следва Евангелието и неговото предпочитание за бедните“, поясни папата. „Този е отговора на последователите на Исус, който идвайки в света, не избра един привилегирован живот, а състоянието на слуга, раждайки се в едно смирено семейство и работейки като дърводелец, като занаятчия. В началото на своето проповядване – припомни папа Франциск – Исус оповести, че в Царството Божие бедните са блажени и стоеше сред болните, бедните и изключените , показвайки им милосърдната любов на Бог. Затова, християните се разпознават от своята близост до бедните, малките, болните, затворниците, изключените и забравените, до онзи, който е лишен от храна и дрехи“.

Според папата, този е ключовия критерий за християнската автентичност. „Някои  погрешно си мислят – каза той  - че тази привилегирована любов за бедните е задължение за малцита, но в действителност това е мисията за цялата Църква“.

Да вървим с бедните, които ни евангелизират

Като цитира енцикликата на свети Йоан Павел ІІ Sollicitudo rei socialis, папата прибави: „Всеки християнин и всяка общност са призовани да бъдат средства на Бог, за освобождението и насърчаването на бедните. Това предпочитание за най-нуждаещите се, което ни е подтикнато от вярата, надеждата и любовта, надхърля дори необходимостта от нужното съдействие – продължи папата, който цитира няколко пасажа от своето апостолическо насърчение Evangeluim gaudium – защото предполага да вървим заедно, да позволим да бъдем евангелизирани от тях, които познават добра страдащия Исус, да позволим да „се заразим“ от техния опит на спасение, от тяхната мъдрост и креативност. Да споделяме с бедните – посочи папата – означава да се обогатяваме взаимно. Но има болни социални структури, които ги възпрепятстват да мечтаят за бъдещето. Ето защо, трябва да работим заедно за да ги изцелеми, за да ги променим“.

„Нормалността“ не е несправедливостта и упадъка на околната среда

За поставим перифериите в центъра – поясни още папата – означава да центрираме нашия живот в Христос, който стана беден за нас, за да ни обагати  чрез своята бедност. Редно е да бъдем обезпокоени за социалните последици от пандемията – подчерта Франциск – и да искаме да се завърнем към нормалността и да възобновим икономическите дейности. Но тази нормалност за папата не трябва да включва социалните несправедливости и упадъка на околната среда. Днес – каза той – имаме възможността да изградим нещо различно.

„Например, можем да укрепим икономиката на цялостното развитие на бедните, а не на асистенциализма. Една икономика, която не прибягва към средства, които в действителност отравят обществото, като печалбата отделена от създаването на достойни работни места. Този вид печалба е отделена от реалната икономика, тази, която трябва да дава облаги на обикновените хора“.

Тъжно е, ако за ваксината се даде приоритет на богатите

Една печалба – прибави Франциск – която понякога е безразлична към щетите нанесени на общия дом. Препочитанието за бедните – посочи отново папата – което е етическо-социална потребност, произлизаща от любовта на Бог, ни подтиква да мислим и да проектираме една икономика където хората, и преди всичко бедните, са в центъра. И ни насърчава също да проектираме лечението на вируса привилегировайки онези, които най-много се нуждаят“.

„Колко тъжно ще бъде, ако при ваксината за Covid-19 се даде приоритет на най-богатите! И колко скандално ще бъде ако цялата икономическа помощ, която наблюдаваме - повечето от нея с публични пари - се концентрирана върху откупуването на отрасли, които не допринасят за приобщаването на изключените, за насърчаването на най-последните, за общото благо или грижата за творението“.

Нека да променим сега света, за да бъде по-здрав

Затова – завърши папа Франциск – „ако вируът се завърне отново в един несправедлив за бедните и най-уязвимите свят, трябва да променим този свят. Следвайки Исус, лекаря на физическото, социалното и духовно изцелие“

„Трябва да действаме сега, за да изцелим епидемиите, предизвикани от малките невидими вируси, и за да изцелим онези предизвикани от големите и видими социални несправедливости. Предлагам това да бъде направено, изхождайки от любовта на Бог, поставяйки перифериите в центъра и последните на първо място. Изхождайки от тази любов, вкоренена в милосърдието и основана във вярата, е възможен един по-здрав свят“.

19 Август 2020, 11:15