Търси

Vatican News
Папа Франциск на литургията в Санта Марта, 20 януари 2020 Папа Франциск на литургията в Санта Марта, 20 януари 2020  (Vatican Media)

Литургия в Санта Марта: да сме свободни чрез вслушване в Божието слово

„Доверието в Божието слово побеждава идолопоклонничеството, високомерието и прекалената самоувереност“. В проповедта си в религиозния дом „Санта Марта“, папа Франциск припомни, че да си добър християнин означава да се вслушваш в онова, което Бог казва за справедливостта, за любовта, за прошката и милосърдието.

Джада Акуилино – Маня Кавалджиева – Ватикана

Насърчението на папа Бергольо бе „да сме покорни на Божието слово, което винаги е нещо ново“. Разсъждавайки върху първото литургично четиво, Франциск се спря на отхвърлянето на Сауловото управление от Бог, предречено от Самуил.

Стъпките до корупцията

Папата поясни, че „грехът на Саул“ е бил „липсата на подчинение“ на Божието слово, смятайки за правилна своята собствена интерпретация на това слово. Бергольо посочи, че „това по същество е грехът спрямо покорството“: Бог му бе казал да не взима нищо от победения народ, но не бе послушан:

„Когато Самуил го упреква от името на Бог, той му отговаря: „ама виж, имаше добитък, имаше толкова едри, добри животни и ги принесох в жертва на Бог“. Той не слага нищо в джоба си, докато другите слагат. Дори с това си поведение – да тълкува Божието слово както той смята, че е правилно, е позволил на останалите да си сложат в джоба нещо от печалбата. Това са стъпките на корупцията: започва се с някакво малко неподчинение, с липса на послушание и се продължава така напред“.

Липсата на послушание

Папа Бергольо отбеляза, че Самуил е този, който напомня, че пред избиванията и жертвоприношенията, Господ предпочита „подчинението на Божието слово“, като изяснява „йерархията на ценностите“: по-важно е да имаш „покорно сърце“ и да се подчиняваш, отколкото да принасяш в жертва, да постиш, да се покайваш. Франциск изтъкна, че „липсата на покорство е грях“, състоящ се именно в предпочитането на „това, което аз мисля, а не на онова, което е Божията воля“:

„Когато ти се противопоставяш на Божията воля, ти си идолопоклонник, защото предпочиташ това, което ти мислиш, пред волята на Господ. И това неподчинение на Саул е коствало неговото царство… Това трябва да ни кара да се замислим за нашето покорство. Много пъти ние предпочитаме нашите интерпретации на евангелието или на Божието слово. Например, когато изпадаме в морални обобщения… Това не е волята на Бог, Неговата воля е ясна, показва я със заповедите в Библията и със Светия Дух в твоето сърце. Но когато аз упорствам и превръщам Божието слово в идеология, аз съм идолопоклонник, не съм покорен“.

Милосърдие, а не жертва

Като се позова на евангелието според Марко, папа Франциск припомни, че „никой не налива ново вино в стари мехове“, защото виното ще спука меховете и ще се похаби всичко: „затова ново вино в нови мехове“:

„Новото в Божието слово – понеже словото на Бог винаги е нещо ново – винаги ни води напред – винаги побеждава… Побеждава идолопоклонството, побеждава високомерието и побеждава това поведение на прекалена самоувереност… Има една много хубава фраза на Исус, която обяснява всичко това и е от Стария Завет: „Аз искам милосърдие, а не жертва“. (Ос. 6,6).

Доверие в Бог

Папата подчерта, че да си добър християнин означава да се вслушваш в Божието слово, в онова, което Той казва за справедливостта, за любовта, за прошката, за милосърдието. Да си християнин означава да си свободен чрез вярата в Бог.

20 Януари 2020, 14:05