Vatican News
Папа Франциск на неделната молитва, 19 януари 2020 Папа Франциск на неделната молитва, 19 януари 2020  (Vatican Media)

Ангел Господен: „само Исус понесе, изстрада и изкупи нашите грехове"

„Като Йоан Кръстител, нека се оставим на изненадата, предизвикана от „нечуваната новост“ на един Бог, който чрез Исус става солидарен с нас и спасява света, поемайки върху себе си нашите грехове“. Това каза папа Франциск на днешната неделна молитва, обръщайки се към присъстващите на площад „Свети Петър“ в Рим.

Адриана Мазоти – Маня Кавалджиева – Ватикана

Като се позова на откъса от неделното евангелие според Йоан, в който се говори за свидетелството на Йоан Кръстител за Исус, обявен от Отца за „Агнец Божий“ по време на кръщаването в реката Йордан,  папа Бергольо посочи, че Кръстителят  „бе първият свидетел на Христос“ и затова не може да не разкаже за това свое свидетелство:

„Йоан видя нещо разтърсващо, тоест Синът, обичан от Бог, солидарен с грешниците; и Светият Дух го накара да разбере нечуваната новост, едно истинско преобръщане. Наистина, докато във всички религии човекът  принася нещо в жертва на Бог, в случая с Исус Бог е този, който предлага своя Син за спасението на човечеството“.

Йоан Кръстител разпознава у Исус „Божият Агец“, дошъл да премахне греха на света и папа Франциск посочи, че неговото свидетелство ни приканва да поставим на главно място в нашия верски живот Божието милосърдие, въплътено у Исус Христос:

„Нека отново се оставим на изненадата на избора на Бог да бъде на наша страна, да бъде солидарен с нас, грешниците и да спаси света от злото, като го поема изцяло“.

Затова Бергольо призова да се учим от Кръстителя и да имаме желанието да опознаем по-отблизо Исус, посредством евангелието или спирайки се да съзерцаваме изображението на Неговото лице:

„Нека съзерцаваме с очите и още повече със сърцето; и нека се оставим да ни учи Светия Дух, който вътрешно ни казва: Това е Той, Божият Син, станал Агнец, пожертвал се от любов. Той и само Той носи, изстрада, изкупи греховете, греха на всеки един от нас, греха на света, но също и моите грехове. Всичките. Всичките грехове носи върху себе и ги премахна от нас, за да може ние най-после да бъдем свободни, да не бъдем повече роби на злото“.

Накрая папа Бергольо се помоли на Дева Мария тя да се застъпи, за да имаме и ние „силата да станем свидетели на нейния Син Исус“ и да го възвестяваме със слова и „с живот, освободен от злото“.

19 Януари 2020, 15:15