Vatican News
Папа Франциск в Папския Латерански университет Папа Франциск в Папския Латерански университет  (Vatican Media)

Папата: възпитанието в мира, важно за бъдещите поколения

Стига повече безразличие, мирът трябва не само да се призовава, но и да се изгражда. Това заяви папа Франциск на среща с участниците в конференцията „Възпитание, човешки права, мир. Средствата за междукултурното действие и ролята на религиите“, организирана в Папския Латерански университет. Папа Бергольо откри и изложба „Калиграфия за диалог: насърчаване културата на мира чрез култура и изкуство", в памет на кардинал Жан-Луи Туран, бивш председател на Папския съвет за междурелигиозен диалог, починал на 5 юли миналата година. Автор на изложбата е саудитския художник Отман Алкузайем, а 24 негови творби ще бъдат изложени от 4 до 22 ноември.

Мирът се изгражда заедно

„Възпитанието в мира - отбеляза папата в словото си - изисква подкрепа и отговор от онези - за съжаление многобройни - че конфликтите и войните осъждат на смърт или ги принуждават да изоставят своите близки, домовете си и родните страни. "Трябва да поемем грижа за очакванията и тревогите на толкова много наши братя и сестри. Не можем да останем безразлични, ограничавайки се да призоваваме за мир. Ние сме призовани да го изградим заедно".

Ангажимент към новите поколения

Папата насочи вниманието си към младите поколения: „Отговорността към новите поколения изисква преди всичко ангажираност да ги формираме и да ги изслушваме, за да отговорим на предизвикателствата на нашето време, без да отричаме неизменната стойност на истината, но на разбираем и съвременен език. Не е достатъчно да бъдем критични към миналото или към настоящето, необходимо е креативност и предложения за бъдещето, подпомагайки израстването на всеки човек, за да стане главен герой, а не обикновен зрител “.

Нуждата от широк възпитателен пакт

Папа Бергольо се позова на възпитателния пакт, за който организира глобално събитие на 14 май 2020 в Рим. „Мирът, човешкото достойнство, включването и участието показват необходимостта от един широк възпитателен пакт, който може да предаде не само технически познания, а преди всичко човешко и духовно познание, на базата на справедливостта, правдивостта, добродетелно поведение, които могат да бъдат реализирани конкретно Колко пъти най-младите биват изключвани, защото предложените цели  не са осъществими или може би са създадени само за да задоволят ограничени интереси? Вместо да поставяме условия на новите поколения по пътя им към бъдещето, по-скоро трябва да им предадем метод, способен да оценява опита включително негативния – а какво по-негативно от войната и насилието? Метод, който помага да се видят във фактите техните причини и да предостави инструментите за преодоляване на конфликти и противопоставяния“.

Предизвикателствата пред богопосветените

„Много пъти и ние, жени и мъже на вярата, се ограничаваме да даваме насоки, вместо да предаваме опита на ценностите и добродетелите – посочи папата. И така, изправени пред конфликтите и нуждата да се изгради мира, ние се досещаме, че посланието ни може да се окаже абстрактно и ще остане неразбрано. Изправени пред липсата на мир, не е достатъчно да призоваваме за прекратяване на войната, да провъзгласяваме права или дори да използваме авторитетността в различните й форми. Необходимо е, преди всичко, да се дискутира и да се възстанови способността за общуване сред хората, да водиш диалог с тях и да разбираш техните нужди , което е най-автентичният начин да бъдем приети, когато говорим за мир. Не само вярващите, а и всички обладани от желанието за необходимостта от диалог във всичките му форми".

Диалогът като възпитателен критерий

„Диалогът - казва накря папата - не само служи за предотвратяване и разрешаване на конфликти, но е начин да се разкрият ценностите и добродетелите, които Бог е вложил в сърцето на всеки човек и е направил видими в реда на сътворението. Търсенето на всяка възможност за диалог не само е начин за живот или съвместно съжителство, а по-скоро възпитателен критерий“.

По този път върви и Папския Латерански университет и обучението по междуконфесионално богословие. Оттук и пожеланието на папа Франциск към преподаватели и студенти: „Продължавайте смело напред Колко много се нуждаем от хора на вярата, които възпитават в истински диалог, използвайки всяка възможност и случай!".

(dg/vatn)

01 Ноември 2019, 12:09