Vatican News
Аудиенция на папата за участниците в конференцията „Promoting Digital Child Dignity“ Аудиенция на папата за участниците в конференцията „Promoting Digital Child Dignity“  (Vatican Media)

Папата: обединени за защита на децата в дигиталния свят

Папа Франциск отправи красноречив апел към големите предприятия в дигиталния сектор да развиват „етика на алгоритмите“ в днешното време. Това стана на аудиенцията във Ватикана с участниците в конференцията „Promoting Digital Child Dignity – from concept to action“ (Насърчаване достойнство на детето в дигиталния свят – от думи към действия), която се провежда на 14 и 15 ноември в Папската академия за социални науки и има за цел закрилата на малолетните.

Маня Кавалджиева – Ватикана

От Майкрософт до Епъл, от Амазон до Гугъл, от Фейсбук до Парамаунт: много са известните имена, които участват в конференцията и пред които Светият Отец припомни, че  преди всичко срещата има интер-религиозен характер, плод на поетия път след конференцията в Абу Даби от миналата година.

В словото си папа Франциск направи подробен анализ на положението в съвременния свят, където технологията напредва без правила и рисковете за децата са все по-големи. И подчерта „съзнателността“ на католическата Църква по проблема със злоупотребите и в самата църква.

Папа Бергольо предложи на вниманието на участниците две размишления, освен разбира се и съюза между общество и медии, а именно: законодателство, което да контрастира престъпните дейности, които накърняват достойнството на малолетните и ангажиментът на големите компании, които не могат да се считат „напълно чужди на употребата на средствата, които поставят в ръцете на потребителите си“.

Папата даде за пример „Safety by Design“ – австралийска комисия, която се занимава с отговорността не само на потребителя, но и на производителите и доставчиците на  услуги.

Папа Франциск окуражи такова законодателство, което да направи задължителен контрола на възрастта на потребителите. Разбира се, родителите са първите отговорници, отбеляза Бергольо, но „въпреки доброто желание, днес става все по-трудно да се контролира как децата използват електронните инструменти“.

Светият Отец отправи апел и към инженерите по информатика да се ангажират за „етика в развитието на алгоритмите“.

Накрая папата се обърна и към лицата, отговорни за икономиката и финансите в дигиталния свят, те завишат социалната чувствителност по този проблем.

Папа Франциск завърши с редица въпроси, които отварят нови полета за размисъл: „как се защитава достойнството на личността и на децата в дигиталния свят, когато животът и самоличността на човека са неразривно свързани с данните, които го индивидуализират и които новите форми на власт постоянно се стремят да обсебят? Как можем да формулираме принципи и изисквания, които да се спазват от всички в глобалния дигитален свят?

Взискателни са тези въпроси, които изискват от нас да сме дълбоко солидарни с всички онези, които търпеливо и интелигентно полагат усилия за тази кауза в света на международните връзки и закони. „Човешката креативност и ум са прекрасни, но трябва да бъдат насочени в положителната посока за цялостното добро на човека през целия му живот, още от детството“, подчерта Бергольо.

Целта на провежданата конференция е да се отиде отвъд казаното, така че думите да се превърнат в конкретни инициативи.

Папата подчерта смелото предизвикателство, за което е необходим нов съюз на всички институции и възпитателни органи, с приноса и на религиозното вдъхновение:

„Каузата за закрилата на децата в дигиталния свят, тоест в нашия днешен и утрешен свят, трябва да ни види обединени, като свидетели на Божията любов към всеки човек, като се започне от най-малките и беззащитните… Желаем да премахнем от лицето на земята насилието и всеки вид злоупотреба спрямо малолетните. Нека ги погледнем в очите: това са вашите синове и дъщери, трябва да ги обичаме като Божи чеда и творения. Те имат право на добър живот и ние сме длъжни да направим всичко възможно, да им го осигурим“.

14 Ноември 2019, 15:21