Търси

Vatican News
2015-03-06 Udienza neocatecumenali, Papa Francesco e famiglie , Papa Francesco e famiglia 2015-03-06 Udienza neocatecumenali, Papa Francesco e famiglie , Papa Francesco e famiglia 

Франциск: миряните трябва да почувстват Църквата като майка

Миряните трябва да почувстват Църквата като майка с поглед отправен към братята: това са двете оперативни линии, които папа Франциск препоръча на участниците в пленарното събрание на Ватиканското ведмоство за миряните, семейството и живота, които прие на аудиенция на 16 ноември.

„Църквата е католическа, универсална и е много по-широка, има по-голяма душа от моята индивидуална гледна точка – отбеляза папата в словото си. Затова „да чувстваш със сърцето на Църквата“ означава да чувстваме по католически, всеобхватно, гледайки на цялата Църква и света, а не само на една част“.

Следователно, обясни папа Бергольо,  насърчаването и подкрепянето на миряните, семействата и живота означава „да се премине отвъд специфичните и лични компетенции и се гледа в перспективата на Църквата-майка и поставяйки си въпросите как тя  „вижда“ себе си и "чувства" реалността“. „Призовани сте да направите още една крачка и да се запитате пред един пастирски проект, предизвикателство и проблем как Църквата-майка „вижда“ тази реалност? Как го „чувства“? По този начин вие ще дадете вашия принос, защото ще изразите гласа на Църквата,  след като вече сте пречистили и издигнали в себе си, като част от нея“.

Както една майка, допълни папа Бергольо, Църквата „не допуска покровителства и преференции“: „Затова е важно винаги да предлагате положителни модели на сътрудничество между миряни, свещеници и богопосветени, между пастири и верни, между епархийски и енорийски органи, мирски движения и сдружения, между млади и стари, като избягвате стерилни и насърчаващи опозиции и антагонизъм, а винаги братско сътрудничество с оглед на общото благо на едно семейство, което е Църквата“.

Както всяка майка, продължи папа Франциск, Църквата пази „живата история и традиция на семейството“: това означава  да свързвате миналото – всичко добро направено от папските ведомства, с настоящето – актуалните предизвикателства и бъдещето“.

Църквата "знае как да пази историята и живата традиция на семейството", подчерта Франциск. Както  в семейството има братя, така и миряните трябва да се отнасят един към друг: „“вие не сте социални или църковни „инженери, които планират стратегии приложими в целия свят за разпространяването на определена религиозна идеология сред миряните. Вие сте призовани да мислите и да действате като „братя във вярата“, като не забравяте, че вярата се ражда от личната среща с живия Бог и се подхранва от църковните тайнства“.

За папата, миряните трябва да бъдат „видими знаци“ за присъствието на Христос във всяка среда“:

„Разширяването на погледа към всички братя във вярата, във всяка социална категория и във всеки регион на света, ще ви помогне за творчески и реалистичен подход как Ведомството за миряните може да бъде в подкрепа на поместните Църкви, които да придружават кръстените да живеят с радост, с убедителност и вярност, принадлежността си към Христос, превръщайки се в негови мисионери, действащи лица за насърчаването на живота, в защитата на праведността, справедливостта, мира, свободата и за мирното съвместно съществуване между народи и култури”.

Папата предупреди и за  риска от „клерикализация на миряните“, а също и даде разяснение за ролята на дяконите, които, според него, „трябва да се държат далеч от олтара“, а по-скоро трябва да излезнат навън. Те са пазители на служението, а не първокласни олтарни момчета или второкласни свещеници“.

Накрая папата се спря на ролята на жените, които трябва да имат по-голямо пространство и място в Църквата:  „Трябва да се работи за това, защото жената е образът на Църквата-майка, защото Църквата е жена. Църквата е майка. Жената не трябва да бъде възприета като “функция“, защото нейната роля преминава отвъд и трябва да се върви без страх по този път. Жената е образ на Църквата –майка, а примерът е Дева Мария“.

(dg/vatn)

16 Ноември 2019, 15:40