Vatican News
Папа Франциск с отговорниците за пастирската грижа в затворите Папа Франциск с отговорниците за пастирската грижа в затворите  (Vatican Media)

Папата: по-лесно е да се потиска, отколкото да се възпитава

Ситуацията в затворите, над които все още и често се надвесват облаци, бе основният акцент в словото на папа Франциск към участниците в международната среща за реигионалните и национални отговорници за пастирската грижа в затворите.

Амедео Ломонако – Светла Чалъкова – Ватикана

„Както неведнъж вече подчертах, ситуацията в затворите продължава да отразява нашата социална реалност и следствието от нашия егоизъм и безразличие, обобщени в културата на отхвърлянето“. Това подчерта папа Франциск на аудиенция с участниците в международната среща за регионалните и националните отговорници за пастирската грижа в затворите, организирана от Ватиканското ведомство за цялостното човешко развитие на тема „Цялостното човешко развитие и католическата пастирска грижа в затворите“.

Думите на папа Франциск са отправени към капеланите от Латинска Америка, Съединените щати, Европа, Африка и Океания. Като анализира реалността в много от затворите, папата подчерта, че често се следва една контропродуктивна логика.

„Много пъти обществото, чрез легалистични и нечовешки решения, оправдани с предполагаемото търсене на благото и сигурността, се стреми чрез изолацията и лишаването от свобода на онзи, който действа срещу социалните норми, да разреши житейските проблеми на общността. Така се оправдава факта, че се отделят големи количества обществени ресурси за потискането на нарушителите, вместо да се насърчава цялостното развитие на хората, което намалява обстоятелствата, благоприятстващи извършването на незаконни действия. По-лесно е да се потиска, отколкото да се възпитава, да се отрича настоящата несправедливост в обществото и да се търсят пространства за затварянето на престъпниците, отколкото да се предлагат равни възможности за развитие на всички граждани“.

Ето защо според папата „днешният ангажимент трябва да бъде този за предоставянето на правилната помощ и ресурси за един достоен живот, защото за съжаление – каза папата – вече привикнахме да отхвърляме, вместо да оценяваме усилията, които прави човек, за да отговори на любовта Божия в своя живот. Много пъти, когато напуска затвора, човек се сблъсква с един свят, които му е чужд, и който не го признава като достоен за доверие, изключвайки го също от възможността да работи, за да се препитава достойно“.

Оттук и въпроса на папа Франциск към християните: „Ако тези братя и сестри вече са излежали своята присъда, защо една нова социални присъда бива сложена на техните плещи чрез отхвърлянето и безразличието?“. „В много случаи - отбелязва Светият отец - това социално отхвърляне е още една причина да ги изложим на същите грешки”.

Папа Бергольо благодари за усилията на всички онези, които са ангажирани в това служение. „Нека любовта на Бог – каза той – която ги подкрепя и насърчава в служението към най-слабите, да укрепи и увеличи тяхното служение на надежда, което извършват всеки ден сред затворниците“.

„Моля се на Бог – завърши папата – за всеки човек, който служи на тези братя, разпознавайки в тях Господ. Приветствам всички инициативи, с които, не без затруднения, се обгрижват пастирски и семействата на затворниците и биват придружени през този период на голямо изпитание. Нека Господ благослови всички“.

08 Ноември 2019, 14:52