Vatican News
Папата с отците йезуити Папата с отците йезуити  (Vatican Media)

Папата към йезуитите: за културна революция в борбата със социалните злини

Нужна е истинска и същинска „културна революция“, за да се преборим със социалните злини, като трафика на хора и ксенофобията. В това е убеден папа Франциск, който днес прие на аудиенция участниците в срещата на Секретариата за социална справедливост и екология на Обществото на Исус.

В словото си към повече от 200 йезуити, присъстващи на аудиенцията, папата призова своите събратя да възвестяват вярата и насърчават справедливостта, посвещавайки се на първо място в служба на бедните и маргинализираните.

Сред „ситуациите на несправедливост и човешка болка, които всички познаваме“, папата цитира „търговията на хора, ксенофобията и егоистичното търсене на националните интереси, неравенството между държавите и вътре в самите държави“. За справянето с тези предизвикателства, според папа Франциск е необходима една „истинска културна революция, едно преобразяване на нашия колективен поглед, на нашите нагласи, на начините да възприемаме и да заставаме пред света. Социалните злини – каза папата – често проникват в структурите на обществото, с потенциала да разрушават и унищожават“. Ето защо – подчерта настойчиво папата – е „от изключителна важност е бавното преобразуване на структурите, като средство за участие в обществения диалог, там където се вземат решенията, оказващи влияние върху живота на последните“.

В словото си папата припомни, че още от самото си начало Общността на Исус бе призована в служба на бедните, с едно призвание, което свети Игнаций включи във формулата от 1550. Оттогава йезуитите се посвещават на „закрилата и разпространението на вярата и на спечелването на душите в живота и християнската доктрина, така като и за помирението на отчаяните, помощта към затворниците и болнте и в упражняването на всяка друга форма на милосърдие“.

Според свети Игнаций, всеки който служи помага на Светото семейство. Затова основателят на йезуитите – каза папата – „ни призовава да станем малки и да им служим в техните нужди. Това активно съзерцание на отхвърления Бог ни помага да открием красотата на всеки маргинализиран човек“, открои папата, който припомни, че „в бедните намираме привилегированото място за срещата с Христос, безценен дар в живота на вярващия. Срещата с Христос между неговите възлюбени е израз на нашата вяра. Именно опита с последните укрепи вярата на Обществото на Исус, правейки я по-състрадателна и по-евангелска“.

Оттук и призива на папата към своите събратя йезуити „да не спират да предоставят своята близост на най-уязвимите. Нашият разкъсан и разделен свят има нужда от изграждането на мостове, за да може човешката среща да позволи на всеки един от нас да открие в последните красивия лик на брата, в който ние се разпознаваме и чието присъствие, също мълчаливо, изисква, поради своите нужди, нашето внимание и солидарност“.

07 Ноември 2019, 15:01