Търси

Vatican News
Синод във Ватикана за Паназамонския регион Синод във Ватикана за Паназамонския регион  (Vatican Media)

Папата: Синодът не е парламент, води ни Светия Дух

След шествие от Ватиканската базилика до Синодната зала, включващо участниците в работата, включително представители на коренното население, Франциск официално откри работната част на Синода за Панамазонския регион. Папа Бергольо вижда този важен църковен форум като „пастирски, културен, социален и екологичен процес по време на който да се размишлява, диалогира, да се слуша със смирение, да се говори смело и откровено, да се разграничава и се съхранява братството“.

Димитър Ганчев-Ватикана

В шествието участваха 17-те представители на коренните народи, които носеха на раменете си кану с всички символи и типични продукти от Панамазонския регион. "Добре дошли на всички и благодаря за усилената подготовка за този Синод от Пуерто Малдонадо до днес. Благодаря ви много", каза папата.

В словото си Франциск веднага напомни на всички, че този Синод има четири измерения: "пастирско, културно, социално и екологично".

Пастирското измерение е „същественото, онова,  което обхваща всичко“, жбясни папата. „Към него трябва да подходим с християнско сърце, за да видим, разберем и интерпретираме  реалността на Амазония с очите на Христовите ученици“. И също с очите на мисионери, защото „любовта, която Светият Дух е вложил в нас, ни тласка към известяването на Исус Христос, известие, което, всички знаем, не трябва да се обърква с прозелитизма. Нека подходим към амазонската реалност с това пастирско сърце, с очите на ученици и мисионери, защото нашия дълг е да известяваме Господа”.

Нека се приближим „на пръсти“, към амазонските народи, допълни папа Бергольо, „зачитайки тяхната история, култура, начин на живот в етимологичния смисъл на думата, а не в социалния смисъл, който често отдаваме. Защото тези народи имат своя идентичност, мъдрост, самосъзнание;  имат свой начин на усещане и поглед към реалността, история, херменевтика и трябва да бъдат главни герои на собствената си история с тези характеристики и качества".

Заедно с това папата предупреди за опсността от “идеологически колонизации“:  „Идеологиите са опасно оръжие. Винаги сме склонни да прибегнем до идеология, за да разбелем един народ. Идеологиите са редукционни и ни водят до преувеличение в претенцията ни да разбираме интелектуално, но без да приемаме. Разбираме без да се възхищаваме“.

За Франциск „Синодът не е парламент, не е място за дебати, не е средство да се покаже кой има повече власт над медиите и кой има повече власт в мрежите, за да да налага някаква идея или план“. За папата, "Синодът е да вървим заедно с вдъхновението и ръководството на Светия Дух. Светият Дух е главното действащо лице на Синода. Моля ви, нека  не Го изгоним от залата. Бяха направени консултации, обсъдени по време на епископските конференции, в пре-синодалния съвет, беше разработен работен документ (Instrumentum Laboris), който, както знаете, е плод на мъченически усилия, предназначен да бъде унищожен, защото е отправна точка за това, което Духът ще направи в нас. Нека сега вървим под ръководството на Светия Дух".

„Но  каква ще бъде работата ни тук, за да гарантираме присъствието на Светия Дух“, запита риторично папата: "Преди всичко да се молим. Много ви моля за това! Да размишляваме, да говорим. Да слушаме със смирение. Знаем, че никой от нас не знае всичко и че трябва да говорим смело. Дори да се срамуваме, трябва да кажем какво усещаме. Духът на братството трябва да бъде тук. Да се слуша със смирение и се говори смело".

Накрая, папата обясни какво означава Синода:  „да се навлезе в процес, а не в пространството на залата, навлизане в църковни процеси, които да бъдат „обгрижвани като дете, с деликатност", сподели папата. "Ето защо, трябва да се грижим за братския аспект, за интимността. Става въпрос за деликатност и предпазливост в комуникацията, която ще предадем извън Синода на толкова много хора, които искат да знаят, на много наши братя журналисти, които имат призванието да служат, за да се знае". Папата прикани към предпазливост във външната комуникация, за да се избегнат всякакви недоразумения.

07 Октомври 2019, 14:38