Vatican News

Генерална аудиенция: Бог иска да спаси всички

„Нека поискаме благодатта да бъдем изумени от изненадите на Бог, да не възпрепятстваме неговата креативност, а да разпознаем и спомогнем винаги новите пътища, чрез които Възкръсналия излива своя Дух в света и привлича сърцата, показвайки се като „Господ на всички“ (Деян. 10, 36). Това бе призива на папа Франциск на генералната аудиенция, която проведе на площад „Свети Петър“.

Светла Чалъкова – Ватикана

„Онзи, който иска да възвестява Евангелието, не може да бъде препятствие за креативното дело на Бог, който иска всички хора да бъдат спасени“ (1Тим. 2, 4), а трябва да спомага срещата на сърцата с Господ“. Темата за възвестяването на Евангелието бе основния акцент в катехистичната беседа на папа Франциск на генералната аудиенция, която проведе на площад „Свети Петър“, продължавайки цикъла от беседи, посветени на Деянията на Апостолите.

Пред повече от 20 хиляди вярващи и поклонници , присъстващи на традиционната седмична среща, папата изтъкна, че „пътуването на Евангелието по света, което свети Лука разказва в Деянията на Апостолите, е придружено от върховната креативност на Бог, който се показва по изненадващ начин. Той иска неговите чеда да преодолеят всеки партикуларизъм, за да се отворят за всеобхватността на спасението. Бог иска всички да се спасят. Ето защо, всички онези, които са преродени от водата и от Духа са призовани да излязат и да се отворят за другите, да живеят близостта, стилът на съвместното съжителство, което преобразява всяка междуличностна връзка в опит на братството.

„Бог е този – поясни папата – който ни призовава да преодолеем всеки патрикуларизъм и да живеем пълноценно в братството“.

Да преодолеем границите, гледайки сърцето

Папа Франциск разказа за „божествената провокация“ към Петър, едно събитие, което бележи „един решителен обрат за неговия живот и задейства промяната на манталитета. Докато се моли, Петър има едно видение. Пред отказът на апостола да яде това, което е поставено върху покривката спусната от небето, защото от него, добрия евреин, е смятано за „нечисто“, глас небесен му казва, да „не счита за нечисто, онова, което Бог е пречистил“ (Деян. 10, 15).

„С това Господ иска от Петър да не съди повече събитията и хората според категориите „чисто и нечисто“, а да се научи да отиде отвъд, да гледа на човека и на намеренията на неговото сърце. Това, което прави нечист човека, не идва отвън, а единствено отвътре, от сърцето. И Исус го каза много ясно“.

Петър е свободен

При визитата в къщата на стотника Корнелий, чужденец и необрязан, който „дава много милостиня и се моли винаги на Бог, Петър скандализира околните, защото проповядва Исус, разпнат и възкръснал, прощаването на греховете на всеки, който вярва в Него, и кръщава всички в името на Исус.

„Този изключителен факт – за първи път се случва нещо подобно – се разпространява бързо в Йерусалим, където братята, скандализирани от поведението на Петър, го порицават остро. Петър направи нещо, което преминава отвъд обичайното, отвъд закона! И затова го порицават. След срещата с Корнелий, Петър е по-освободен от себе си и повече в общение с Бог и с другите, защото видя волята на Бог в действието на Светия Дух“.

Срещата на сърцето

Епизодът, разказан в Деянията на Апостолите, и в центъра на днешната беседа, подтикна папата да запита присъстващите „дали сме пречка за срещата с Бог или пречка за нашите братя да тръгнат към Отца“.

„Един евангелизатор – каза папата – не може да бъде пречка за креативното дело на Бог, който иска всички хора да бъдат спасени, а трябва да спомага срещата на сърцата с Господ“.

Да позволим на Бог да ни изненада

Оттук призива на папа Бергольо да бъдем плодородна почва за креативността на Бог.

„Нека поискаме днес благодатта – насърчи папата – да бъдем удивени от изненадите на Бог, да не възпрепятстваме неговата креативност, а да разпознаем и спомогнем винаги новите пътища, чрез които Възкръсналия излива своя Дух в света и привлича сърцата, показвайки се като „Господ на всички“.

Йоан Павел ІІ

При поздравите към полските поклонници, папата припомни избирането, преди 40 години, на свети Йоан Павел ІІ за свети Петров приемник.

„Нека не забравяме, че неговия апел да отворим сърцата си за Христос е винаги актуален. Чрез неговото застъпничество прося от Господ изобилните плодове на Светия Дух за всички вас, за вашите семейства, общности и за цялата Църква. Благославям ви от сърце“.

При поздравите към френските поклонници папата призова в този извънреден мисионерски месец „да поискаме от Светия дух благодатта да бъдем евангелизатори, строители на мостове между хората и Господ, а не препятствие и бариери за спасението“.

16 Октомври 2019, 13:07