Vatican News
Папа Франциск с монахините от Ордена на света Орсола Папа Франциск с монахините от Ордена на света Орсола  (Vatican Media)

Папа Франциск: любовта към хората спомага срещата с Бог

Светият отец прие на аудиенция във Ватикана участниците в генералния капитул на Ордена на Света Орсола на тема „Глобална общност, да вървим към един нов живот“. Светият отец призова монахините към „едно смело мисионерско решение“.

Мишел Равиар – Светла Чалъкова – Ватикана

„Думите „общност“ и „глобална“ не са две противоположни понятия, както изглежда на пръв поглед. От една страна „общност“ се използва, за да покаже една съвкупност от хора, които споделят една и съща сравнително ограничена среда, като религиозна общност, докато „глобална“ се използва, за да се припише на посочената реалност едно универсално измерение. Въпреки това „глобална общност“ е реалността в която живеем и, с която трябва да се съобразяваме“. Това изтъкна папа Франциск в словото си към монахините от Ордена на света Орсола, събрани в Рим за своя генерален капитул на тема „Глобална общност, да вървим към един нов живот“, които прие на аудиенция във Ватикана.

Амазония и миграциите са глобални проблеми

Днес – изтъкна папата – „се намираме в едно все по-взаимосвързано време и обитавано от народи, които вече са станали част от една глобална общност. Днес, всички сме по-близки пред големите предизвикателства, с които трябва да се справим“:

 „Днес, никой не може повече да каже: „Това не ме засяга“. Закрилата на човешките права, извоюването на свободата на мисълта и религиозната свобода, евангелизацията на далечни и близки – започвайки от нас самите – социалната справедливост, защитата на околната среда и общото търсене на устойчивото развитие, появата на хуманистичната икономика, на една политика, която да бъде наистина в служба на човека не са „проблеми на другите“, а са също наши проблеми, мои проблеми; не засягат само един народ или една нация, а целия свят. Амазония, която гори например – каза папата – не е проблем само на един регион, а е световен проблем, така както миграционния феномен, не засяга само някои Държави, а цялата международна общност“.

Един нов живот

Ето – каза папата – в този контекст се помества втората част от темата на генералния капитул на Ордена: „Да вървим към един нов живот“.

„Това е възможно – каза папата – само ако отворим вратите на Христос и подражавайки Му в милосърдието, т.е. в неговата близост до всеки мъж и жена от всеки език, народ и нация, с голяма почит към различието на другия, както културно, така и религиозно“. В този смисъл монахините от Ордена на света Орсола са призовани да „занесат глътка нов живот до краищата на земята, способни да застанат отговорно сред различните народи, нации и култури, за да може посланието на вяра, надежда и живот, което носят да привлече хората към Христос

Смело мисионерско решение

В един международен и междукултурен контекст – подчерта папата – е желателно да се вземе едно „смело мисионерско решение, способно да преобрази всяко нещо, та обичаите, стиловете, часовете, езиците и управляващите структури и тези на апостолат да се превърнат в подходящи канали за евангелизацията на настоящия свят“. По- специално според папата е необходимо едно „пастирско обръщане на структурите“, които да бъдат все повече ориентирани към мисията и „излизането“, с цел спомагането на отговор за всички онези, на които Исус предлага своето приятелство“.

Ролята на монахините от Ордена във възпитанието

Оттук папа Франциск подчерта ролята на монахините от Ордена на света Орсола във възпитанието:

„В този контекст бих искал да ви насърча да продължите с ентусиазъм вашата възпитателна задача, преди всичко във време, в което младежите са натоварени от огромно количество информация и са дезориентирани от бързината, с която бива предавана. Вследствие е необходимо едно възпитателно предложение, което да научи да се мисли критично, да се разпознават плюсовете и минусите на средствата, които използваме и, което да съумее да посочи на младежите пътя за узряване в ценностите“.

Любовта към хората спомага срещата с Бог

Папата призова присъстващите да съчетаят възпитанието с провъзгласяването на Евангелието, чрез личното свидетелство и внимателната грижа към духовния живот. Любовта за хората – каза папата – е силата, която спомага срещата с Бог“:

„Когато живеем духа на срещата, когато се приближаваме към другите с намерението да търсим тяхното добро, ние разширяваме нашия вътрешен свят, за да получим най-добрите дарове от Господ. Всеки път, когато се срещаме с един брат и една сестра в любовта, вярата бива просветлена, за да разпознае Бог. Затова, ако искате да укрепвате в духовния живот, не можете да се откажете от това да бъдете мисионерки“.

04 Октомври 2019, 14:17