Vatican News
Аудиенция на папата за монахините от мрежата на Талита Кум Аудиенция на папата за монахините от мрежата на Талита Кум   (ANSA)

Монахините от Талита Кум „на предна линия“ срещу трафика на хора

Днес папата се срещна с монахините от мрежата на Талита Кум - Световна мрежа на богопосветен живот срещу трафика на хора и им благодари за това, че са на „предна линия срещу трафика на хора“.

Вашата работа "обединява мисията и сътрудничеството между религиозните институти. Вие избрахте да бъдете на предна линия. Затова заслужават благодарност многобройните конгрегации, които са работили и работят като авангарди на мисионерската дейност на Църквата срещу чумата на трафика на хора”.  Това изтъкна папа Франциск на аудиенция за Талита Кум - Международната мрежа на обществата с богопосветен живот срещу трафика на хора. Повод за срещата е първото общо събрание на мрежата, което се провежда от 21 до 27 септември в Рим. По време на различните срещи, 86 делегати от 48 различни страни ще представят работата в света и ще решат бъдещето на ангажимента срещу трафика и робството. Координатор на Талита Кум е Международният съюз на висшите генерални настоятелки на богопосветените общества.

10 години на предна линия срещу трафика на хора

Мрежата Талита Кум, която официално е родена през 2009 г., е учредена по молба на мисионерки, които активно работят срещу трафика в 92 държави по света. Трафикът на хора има тревожни измерения, на които Талита Кум се стреми да се противопостави чрез 44 международни мрежи, присъстващи на 5 континента: 9 в Африка, 11 в Азия, 15 в Америка, 7 в Европа и 2 в Океания. Папата прикани монахините да дадат приемственост на този ангажимент, като отправи апел и към други религиозни конгрегации, както жени, така и мъже, да участват в това мисионерско дело, като влагат своето лично служение и ресурси, така че да достигнат до всяко място“. Пожеланието на Франциск бе „да се умножават фондациите и благодетелите, които осигуряват щедрата и безкористна подкрепа за вашите дейности“. „Имайки предвид степента на предизвикателствата, предизвикани от трафика на хора – добави папата - е необходимо да се насърчава синергията между различните църковни реалности“.

Все още големи разлики в условията на жените по света

Централно място в работата на асамблеята са „големите разлики, които все още съществуватв условията на жените в света, произтичащи главно от социално-културните фактори, и границите на модела на неолиберално развитие, който с индивидуалистичното си виждане рискува държавата да загуби своята отговорност. Несъмнено, става въпрос за комплексни и спешни предизвикателства, които изискват адекватни и ефективни отговори. Знам, че във вашето събрание сте ангажирани с намирането на решения, съобразени с ресурсите, необходими за тяхното изпълнение. Оценявам тази работа на пасторалното планиране с оглед на по-квалифицирана и изгодна помощ за местните Църкви ".

Църквата трябва да действа с даровете на Светия Дух

„Вътрешните проблеми могат да бъдат решени “отвън“,  допълни папа Бергольо извън официалния текст, визирайки „проблемите, съществуващи в много религиозни организации. Франциск прикани към „творчески подход“ в борбата срещу трафика на хора:

„Авторът на безредието е и автор на хармонията в Църквата -Светият Дух“, каза папата. „Църквата трябва да действа с даровете на Светия Дух. Ако някой от вас има съмнения, нека вземе Деянията на апостолите и види творчеството на Светия Дух".  Накрая, папата даде един „заключителен съвет“: „Никога не приключвайте деня, без да си припомните погледа на една от жертвите на трафика, които познавате. Тогава молитвата ви ще бъде красива".

40 млн. жертви на трафика на хора

Според последния глобален доклад за трафика на Службата на Организацията на обединените нации за контрол на наркотиците и предотвратяване на престъпността (UNODC), чумата в трафика на хора включва най-малко 40 милиона души, 70% от които са жени и деца. Сексуалната експлоатация продължава да бъде основната цел на трафика на хора, представляваща около 59% от случаите.

(dg/vatn)

26 Септември 2019, 14:48