Търси

Vatican News
Аудиенцията за участниците в семинара „Общото благо в дигиталната епоха“ Аудиенцията за участниците в семинара „Общото благо в дигиталната епоха“  (Vatican Media)

Франциск: няма технологичен прогрес без етика и общо благо

Технологичният прогрес може да допринесе за един по-добър свят, ако това е придружено от етика, основана на визия за общото благо, етика на свободата, отговорността и братството, способна да насърчи пълноценното развитие на хората във връзка с другите и с творението“. Това подчерта папа Франциск на аудиенцията за участниците в семинара „Общото благо в дигиталната епоха“,организиран от Ведомството за цялостно човешко развитие и от Папския съвет за култура.

Обръщайки се към аудиторията от експерти в различни области на приложните науки (технологии, икономика, роботика, социология, комуникация, киберсигурност), както и философия, етика и морално богословие, папата определи целта на конференцията като „амбициозна“: "постигане на основни етични критерии и параметри, способни да дадат насоки за отговорите на етичните проблеми, повдигнати от широкото използване на технологиите". Всичко в задължителната рамка на общото благо.

Нови решения на нови предизвикателства

Предвид „общоприетото убеждение, че човечеството е изправено пред безпрецедентни и напълно нови предизвикателства“, папа Франциск отново подчерта необходимостта от нови решения - „разширяващи се към цялото човечество“:

„Новите проблеми изискват нови решения: зачитането на принципите и традицията всъщност трябва винаги да се живее под формата на творческа вярност, а не на закостенели имитации или остарели редукционизми. Проблемите, които сте призовани да анализирате, засягат цялото човечество и изискват решения, които могат да обхванат цялото човечество“.

Двете лица на технологичния прогрес

Базирайки се на принципа, че общото благо „не може да бъде отделено от специфичното благо на всеки индивид“, Франциск предложи два примера, за да обясни как положителният аспект на технологиите, прилагани в ежедневието, може да се превърне в опасност за достойнството и човешка свобода:

„Един добър пример може да бъде роботиката в трудовата сфера. От една страна, тя може да сложи край на някои безполезни, опасни и повтарящи се операции – нека си припомним тези в началото на индустриалната революция през XIX век - често причиняващи страдание, скука и грозота". От друга страна обаче „роботиката може да се превърне в чисто ефективено средство, но ако се  използва само за увеличаване на печалбите и рентабилността, ще лиши хилядите хора от тяхната работа, излагайки достойнството им на риск“.

Друг пример „са предимствата и рисковете, свързани с използването на изкуствен интелект в дебатите по основни социални проблеми“. От една страна, отбеляза папата, „ще бъде подпомогнат по-големия достъп до достоверна информация и по този начин да се гарантира утвърждаването на правилен анализ; от друга, ще бъде възможно, както никога досега, да се разпространяват тенденциозни мнения и фалшиви данни, „отравящи“ обществени дебати и дори манипулиране на мненията на милиони хора, до степен да застрашат самите институции, които гарантират спокойно гражданско съвместно съществуване “.

Какво означава технологичен прогрес

Поради тази причина, отбеляза папа Франциск, „технологичното развитие, на което всички сме свидетели, изисква от нас да се върнем и преосмислим етичните термини, които другите са ни предали“:

“Ако технологичният напредък е причина за все по-забележимите неравенства, не бихме могли да го считаме за реален напредък. Така нареченият технологичен прогрес на човечеството, ако стане враг на общото благо, би довел до злощастна регресия към форма на варварство, продиктувана от закона на по-силния. Ето защо, скъпи приятели, благодаря ви, тъй като с вашата работа допринасяте за изграждането на цивилизация, която ще има за мярка намаляване на икономическите, образователните, технологичните, социалните и културните неравенства“.

Накрая, папата благодари на присъстващите за усилията „да поставят етични основи за гарантиране защитата на човешкото достойнство“, с убеждението, че „общото благо не може да бъде отделено от специфичното благо на всеки индивид“.

(dg/vatn)

27 Септември 2019, 12:48