Търси

Vatican News
Папа Франциск със семейство Папа Франциск със семейство 

Папа Франциск се моли за семействата

За да могат семействата, чрез живот в молитва и любов, да бъдат все по-явни училища за истинско човешко развитие.Така е формулирано общото молитвено намерение на Папа Франциск за месец август.

В него папата призовава семействата да бъдат активни участници в културата на срещата като смело живеят своята християнска идентичност. Семейството, чиито капитал са многопластовите взаимоотношения, живяни във взаимовръзка и солидарност между поколенията, има ресурсите за преодоляване на кризите в съвременния свят. То е призовано за диалог ,базиран на действия,  говорещи по-силно от всякакви думи и, зачитайки различията, да създава единство, основаващо се на неотменимото човешко достойнство.

Видеопосланието на папата за молитвените намерения за април

Семейството е междуличностната връзка par excellence, доколкото е общение на хора. Вашите взаимоотношения като съпрузи, бащи и майки, синове и дъщери, братя и сестри, дават възможност на всеки един да намери място в човешкото семейство. Начинът, по който се живеят тези отношения, е продиктуван от общението, движещата сила на истинската хуманизация и евангелизация. Днес повече от всякога виждаме нуждата от култура на срещата, която може да засили единството в многообразието, взаимовръзката и солидарността между поколенията. Този „семеен капитал“ е призван да оплоди икономическите, социалните и политическите отношения на европейския континент. Начинът “да бъдеш семейство”, който искате да разпространите, не е предмет на никаква условна идеология, а се основава на неприкосновеното достойнство на човека. Въз основа на това достойнство Европа може да бъде наистина едно семейство от народи (вж. Послание към Европейския парламент, Страсбург, 25 ноември 2014 г.).

2. В Европа в момента изникват различни видове кризи, не на последно място в институцията на семейството. Кризите обаче са стимул да се работи по-усилено и по-добре, с доверие и надежда.

Запознат съм с вашите инициативи за насърчаване на конкретни политики в полза на семейството в областта на икономиката и заетостта, и не само там, с цел да се осигури достойна и подходяща за всички заетост, особено за младите хора, които в много области в Европа търпят бича на безработицата. В тези инициативи, както и в други, пряко свързани с законодателната област, винаги трябва да надделява загрижеността за проявява на зачитане и на достойнството на всеки човек. В този смисъл културата на срещата предполага отношение на диалог, в което слушането е винаги необходимо. Нека диалогът ви винаги да се основава на действия, свидетелства, опит и начин на живот, които говорят по-силно от вашите изказвания и програми. Това е крайно необходимо, за да могат семействата да бъдат „героите“, към които ги призова моят предшественик Свети Йоан Павел II (Familiaris Consortio, 44).

Понастоящем четири кризи засягат Европа: демографската - „демографската зима“, на миграцията, на заетостта и на образованието. Тези кризи могат да намерят положителни резултати именно в културата на срещата, ако различни социални, икономически и политически участници се присъединят към формирането на политики, подкрепящи семействата. В тези четири области вие вече се опитвате да предложите отговори, съобразени със семействата, виждайки в тях ресурс и съюзник на човека и неговата среда. В този смисъл, вашата задача много често ще бъде да призовете за конструктивен диалог различните участници в социалната сцена, без да прикривате вашата християнска идентичност. Тази идентичност действително ще ви позволи винаги да виждате отвъд външността и мига. Както ясно подчертахте, културата на ефимерното призовава за възпитание за бъдещето.

3. За да извърши тази трудна работа, семейството не може да остане изолирано като монада. Семействата трябва да излязат от себе си; те трябва да водят диалог и да се срещат с другите, за да изградят единство, което не е еднаквост и което може да генерира прогрес и да работи за общото благо.

(Папа Франциск, Обръщение към участниците в срещата, организирана от Федерацията на асоциациите на католическите семейства в Европа (FAFCE) 1 юни 2017 г.)

превод Бистра Пищийска

16 Август 2019, 10:03