Vatican News
Папа Франциск на молитвата Ангел Господен, 7 юли 2019 Папа Франциск на молитвата Ангел Господен, 7 юли 2019  (Vatican Media)

Ангел Господен: мисията на Църквата е възвестяване и свидетелство

По време на неделната молитва Ангел Господен, папа Франциск насърчи да се молим „с отворено сърце“.

Амедео Ломонако – Маня Кавалджиева – Ватикана

Исус изпраща 70 ученици да възвестяват евангелието (Лк.10) и това символизира мисията на Църквата за евангелизация на всички народи:

„Всеки един от нас трябва да прави това с отворено сърце, с мисионерско поведение; нашата молитва не трябва да се ограничава до нашите нужди, до нашата необходимост. Една молитва е наистина християнска, ако има и универсално измерение“.

Мисия и молитва

Папа Франциск посочи, че мисията за възвестяване на евангелието на всички народи „се базира на молитвата“. Тя носи „мир и изцеление“, което е знак за „Божията близост“. Бергольо изтъкна, че тази мисия „не е прозелитизъм, а съобщаване и свидетелство“.

Да вървим заедно с Исус

Папа Бергольо отбеляза, че всеки ученик е мисионер, който „върви заедно с Исус“, който „се учи от Него да се отдава безрезервно на другите, освободен от самия себе си и от онова, което притежава“. Ако е преживяна истински, мисията на Църквата ще бъде радост, посочи още Франциск:

„Седемдесетте ученици се върнаха с радост, отбелязва евангелистът.  Не става дума за краткотрайна радост, бликнала от успеха на мисията; обратно, това е радост, вкоренена в обещанието, че, по думите на Исус, нашите имена са изписани на небесата  (Лк.10, 20). С този израз Той има предвид вътрешната, неразрушима  радост, която се поражда от съзнанието, че сме извикани от Бог да следваме Неговия Син. Тоест радостта, че сме Негови ученици“.

Молитва към Дева Мария

Светият Отец насърчи да измолим „майчинската закрила на Пресветата Дева Мария, за да подкрепя  на всяко място мисията на Христовите ученици. Мисията да „съобщаваме на всички, че Бог ни обича, иска да ни спаси и ни зове да бъдем част от Неговото царство“.

07 Юли 2019, 14:58