Търси

Vatican News

Папа Франциск към лекарите : служете на живота от началото до края

Папа Франциск прие на аудиенция във Ватикана членовете, около 500 души, на Международната федерация на Католическите лекарски асоциации. На тях папата посочи за пример „Исус, който изцелява болните“ и неговия начин да се доближава до болните, за да ги изцелява цялостно, в тялото и душата.

Светла Чалъкова - Ватикана

„Първите християнски общности, често представяха Господ Исус като лекар. Неговата мисия се състоеше преди всичко в това да бъде близо до болните или хората с увреждания, особено до онези, които поради тази причина бяха презирани и маргинализирани. По този начин Исус премахва осъждането, което често етикетира болния като грешник; чрез тази състрадателна близост, Той показва безкрайната любов на Бог Отец към неговите най-нуждаещи се чеда“. Това каза папа Франциск в словото си към членовете на Международната федерация на Католическите лекарски асоциации, които прие на аудиенция във Ватикана по повод посвещаването на Федерацията на Пресветото Сърце Исусово.

Сред основните стълбове на Христовата мисия папа Франциск припомни, че стои „грижата за болните и затова тя пребъдва и до днес в мисията на Църквата“

„За Исус – прибави папа Франциск – да се грижиш, да изцеляваш означава да се доближиш до човека, дори понякога да има такива, които искат да го възпрепятстват“. При изцелението Исус поставя в центъра диалога и затова, „да изцеляваш за Исус означава да влезнеш в диалог, за да откроиш желанието на човешкото същество и нежната сила на Божията Любов, действаща в неговия Син. Да се грижиш, да изцеляваш, означава да дадеш началото на един път: път на облекчение, на утеха, на помирение и изцеление“.

Исус – изтъкна папата – „изцелява в цялост: не изцелява само една част, а цялата личност, цялостно. Понякога започвайки от тялото, понякога от сърцето, но винаги, за да изцели в цялост“.

Исус се приближава, грижи се, изцелява, помирява, призовава и изпраща: връзка с хората, подтиснати от болести и страдания е за Него лична и богата връзка“, каза папата.

Ето защо – изтъкна папата – „лекарите трябва да следват примера на Исус и са призовани да се грижат с деликатност и почит към достойнството и към физическия и психически интегритет на хората. Те за призовани да се вслушват с внимание, за да отговорят с адекватни думи, които да придружават жестовете на грижата, правейки ги по-хумани и следователно по-ефикасни“.

Но във всяка тяхна дейност – предупреди папата – „лекарите трябва да поставят в центъра надеждата, защото не може да се лекува и да бъдеш излекуван без надеждата; в това сме винаги нуждаещи се и благодарни на Бог, който ни дари надеждата. Но също благодарни към всички работещи в сферата на медицинските изследвания“.

Само по този начин – продължи папа Франциск – „можем и трябва да облекчим страданието и да възпитаме всеки един да бъде по-отговорен към личното здраве и към здравето на близките и роднините. Трябва също да помним, че да се грижиш и лекуваш, означава да зачиташ дара на живота от началото до края. Ние не сме неговите собственици: животът ни е поверен, а лекарите са негови слуги“.

Лекарят – посочи накрая папа Франциск – е свидетел на хуманността, а това изисква от вас компетентност, търпение, духовна сила и братска солидарност. Стилът на католическия лекар обединява професионализма със способността за сътрудничество и етична строгост. А всичко това е в полза както за болните, така и за средата в която работите“.

22 Юни 2019, 12:48

22 Юни 2019, 12:59