Vatican News
Папата сред учениците и Братята от Християнските училища Папата сред учениците и Братята от Християнските училища  (Vatican Media)

Папа Франциск: грижа за последните чрез възпитанието

Папа Франциск прие на аудиенция във Ватикана 300 братя от Християнските училища, сътрудници миряни и ученици, по повод 300 години от смъртта на техния основател свети Жан-Батист де ла Сал, покровител на учителите. Всички тях папата призова да подражават на „неговата силна обич към последните и отхвърлените“ и чрез възпитанието да дарят надежда, на онзи който я е изгубил и живее в упадък.

Алесандро Ди Бусоло – Светла Чалъкова – Ватикана

Подражавайте на „силната любов към последните и отхвърлените“ на вашия основател свети Жан- Батист де ла Сал, „един гениален и креативен новатор във визията за училището, в концепцията за учител и в методите на преподаване“. Това бе призива на папа Франциск към триста Братя от Християнските училища, „ласалски партньори“, възпитатели миряни и ученици от цял свят, представители на 3500 богопосветени, 90.000 възпитатели миряни и повече от един милион ученици, които тази година честват 300 години от смъртта на френския светец, покровител на учителите. След като упълномощи конгрегацията на „Братята от Християнските училища“ да обяви Юбилейна ласалска година, папа Франциск прие днес 300 членове и сътрудници миряни в Климентинската зала на Ватикана, и поздрави всички братя, които „работят в Църквата с всеотдайност, компетентност и вярност към Евангелието“.

Свети Жан-Батист де ла Сал, гениален и креативен новатор на училището

Франциск припомни живота на френския свещеник, умрял на 7 април 1719 в Руан, Франция, „пионер в сферата на образованието, който създаде в своята епоха една новаторска възпитателна система“. Неговото послание – продължи папата – има едно оригинално значение за днешната християнска общност. Преди всичко, защото бе гениален и креативен новатор във визията за училището“.

Неговата визия за училището го подтиква да узрее все по-ясно убеждението, че образованието е право на всички, дори и бедните. Затова не се поколеба да се отрече от работата си в катедралата и своето богато семейно наследство, за да се посвети изцяло на образованието на най-ниския слой на обществото.

Монаси миряни, възпитатели без да са свещеници

Затова – продължи папата – „свети Жан-Батист де ла Сал, даде живот на една общност, съставена само от миряни, за да реализира своя идеал, убеден, че Църквата не може да остане безразлична към социалните противоречия на времената, с които е призована да се съпостави“. Мисията на Братята от Християнските училища – припомни още папата – е „един оригинален опит на богопосветен живот: богопосветени възпитатели, които без да се свещеници, тълкуват по нов начин ролята на „монасите миряни“. Потопени изцяло в реалността на своето време, по този начин те допринасят за напредъка на гражданското общество.

Преподаването е мисия, а не само професия

Вашият основател – продължи Франциск – „индивидуализира едно ново понятие за учителя, убеден, че училището е една сериозна реалност, за която са необходими подходящо подготвени хора, докато по негово време училището бе една несигурна институция, нуждаеща се от ред и форма. И така той осъзна, че преподаването не може да бъде само една професия, а е също мисия“.

„Така той се обкръжи от хора, подходящи за народните училища, християнски вдъхновени, със способности и естествени умения за възпитание. Посвети цялата си енергия на тяхното обучение, превръщайки се сам той в пример и модел за тях, които едновременно упражняваха едно църковно и обществено служение, и работейки усилено за насърчаването на онова, което той определяше като „достойнството на учителя“.

Нови методи в преподаването

За да отговори на нуждите на времето – каза още папата – „Жан-Батист де ла Сал, предприе някои смели реформи в методите на преподаване, подтикнат от един изключителен педагогически реализъм“.

„Заменя латинският език, използван по онова време в преподаването, с френския; разделя учениците по хомогенни учебни групи, за по-ефективна работа; създаде семинари за селските учители, т.е. за младите хора, които искаха да станат учители, но без да бъдат част от някоя религиозна институция; основа неделните училища за възрастни и два пансиона, един за малолетни престъпници, а другия за интегрирането на затворниците“.

Интегриране на затворниците чрез обучението и работа

Тъй като „мечтаеше за училище, отворено за всички, основателят на Института на Братята от Християнските училища – припомни папата – не се поколеба да отговори и на екстремните образователни нужди, въвеждайки един метод за интегриране посредством училището и работата. Дава началото по този начин на „поправителната педагогика, която в противоречие с обичаите на времето, носи сред осъдените младежи образованието и труда, чрез занаятчийска дейност, а не само чрез затвора“.

„Скъпи духовни чеда на Жан-Батист де ла Сал, призовавам ви да задълбочите и да подражавате на неговата силна любов за последните и отхвърлените. По примера на неговото апостолско свидетелство, бъдете главни действащи лица на „културата на възкресението“, особено в онези житейски контексти, където преобладава културата на смъртта. Не се уморявайте да търсите онези, които са в модерните „гробници“ на заблудата, упадъка, трудността и бедността, за да им дарите надежда за нов живот“.

Възпитателна мисия в служба на новата евангелизация

Папата пожела всички проекти и всяко действие на Братята от Християнските училища да бъдат „подхранвани от порива за възпитателната мисия на вашия основател, който го направи учител ни свидетел за много негови съвременници“. Фигурата на свети Жан-Батист да ла Сал – завърши папата – е „винаги актуална и приканва своите духовни чеда да работят с все по-голяма щедрост в служба на новата евангелизация, в която е ангажирана днес цялата Църква, гледайки към божествения Учител, който е Христос“.

16 Май 2019, 15:07