Vatican News
Папа Франциск на срещата с членовете на Папската академия за социални науки, 2 май 2019 Папа Франциск на срещата с членовете на Папската академия за социални науки, 2 май 2019  (ANSA)

Папата насърчи за обновено съзнание за международна солидарност

„Църквата наблюдава с безпокойство появата, навсякъде по света, на агресивни настроения спрямо чужденците, особено имигрантите, както и разрастването на национализма, който забравя за общото благо“. Това посочи папа Франциск пред членовете на Папската академия за социални науки, събрани на пленарно заседание. Словото на Светия Отец постави акцент на главната тема на заседанието „Народ, държава; държава, народ“, като общата констатация бе, че днес „някои държави осъществят своите връзки по-скоро в дух на противопоставяне, отколкото на сътрудничество“.

Адриана Мазоти – Маня Кавалджиева – Ватикана

Представата за народ: територия, закони и начин на съжителство

Папа Франциск посочи, че „границите на държавите не винаги съвпадат с териториите с хомогенно население и много от напреженията произлизат от прекаленото показване на превъзходство от страна на държавите“:

„Църквата винаги е насърчавала към любов към собствения народ, родина, уважаване на богатството от различни култури, бит и обичаи, и към правилен начин да се живее сред народа. В същото време Църквата е предупреждавала хората, народите и правителствата за отклоненията, насочени към изключване и омраза към всички, когато тези отклонения стават конфликтен национализъм, който издига стени, дори се превръща в расизъм или антисемитизъм.

Мигрантът не е заплаха и трябва да се интегрира

Всеобщо признато е, че „държавата е в услуга на хората и на естествените групировки от хора, но твърде често държавите се подчиняват на интересите на една доминираща група, в повечето случаи поради икономически облаги“, каза папа Бергольо, като изтъкна, че „всеки човек е част от човечеството и има едно и също достойнство“:

„Мигрантът не е заплаха за културата, за бита и нравите на нацията, която го приема. Но той също е длъжен да се интегрира към държавата, която му оказва гостоприемство. Интеграция не означава асимилиране, а споделяне начина на живот в новата родина, въпреки че личността се запазва като такава, каквато е, носеща собствената си биография. По такъв начин мигрантът трябва да бъде признат като възможност за обогатяване на държавата, която го приема“.

Националната държава не може сама да се справя с глобалните предизвикателства

Папата отбеляза, че „задача на правителствата е „да защитават мигрантите и да регулират разумно миграционните потоци… при ситуацията на глобализация националната държава не е повече в състояние сама да се грижи за общото благо на хората. Общото благо е станало световно и народите трябва да се асоциират за общата полза“:

„Трябва да се пожелае в Европа да не се изгуби съзнателността за ползите от общия път на сближение и съгласие между народите, поет в периода след втората световна война“.

Да се лансира отново мултилатерализма, който да зачита отделната идентичност

Папа Франциск говори за необходимостта от ново лансиране на мултилатерализма, „противопоставен на новите националистични подтици“:

„Пред плана за глобализация, представяна като „сферична“, която изглажда различията и потиска локализирането, лесно възникват хегемонистичен национализъм и империализъм. За да бъде благо за всички, трябва да се помисли за многообразна форма на глобализация, подкрепяйки здравословната борба за взаимно признаване  на колективната идентичност на всеки народ и държава,  и самата глобализация, според принципа, че всичко стои над страните…“.

Да се каже „не“ на нов сезон на ядрен конфликт

Папата се позова на „междуправителствени институции“, в които всички държави да бъдат „действително представлявани“, така че да се замени логиката на отмъщението, на господството и конфликта с тази на диалога и посредничеството“. По повод на мира, с огорчение Папата констатира, че днес изглежда отминал сезонът на многостранното ядрено разоръжаване“:

„Дори като че ли се открива нов сезон на тревожна ядрена съпоставка, тъй като се заличава напредъка на близкото минало и се увеличава риска от войни, дори и поради възможното недобро функциониране на много напреднали технологии, но които винаги са предмет на човешката необмисленост. Ако сега не само на земята, но и в космоса се поставят ядрени оръжия за нападение и отбрана, така наречената нова технологична граница няма да намали, а ще увеличи опасността от ядрен холокост“.

Да се разпространява съзнанието за нова солидарност

„Скъпи приятели… моля ви да сътрудничите с мен за разпространяването на това съзнание за обновена международна солидарност, при зачитане на човешкото достойнство, на общото благо, на уважаването на планетата и върховното благо на мира“.

02 Май 2019, 15:57