Vatican News
Площад Св.Петър по време на богородичната молитва Царице Небесна Площад Св.Петър по време на богородичната молитва Царице Небесна  (AFP or licensors)

Папата: да бъдем свидетели и вестители на Възкръсналия Христос

Подобно на жените, първите, срещнали възкръсналия Исус, ние сме „призовани да се срещнем лично с него и да станем негови вестители и свидетели“, живеейки пасхалната радост освободени от страха и тъгата. Това е поканата, която папата отправи към християните тази сутрин, по време на богородичната молитва Царице Небсна, на първия ден след Пасхата, наречен Светли понеделник.

Дебора Донини-Димитър Ганчев-Ватикана

„Немислимото за човека, възкресението на Христос представлява „най-шокиращото събитие в човешката история, което свидетелства за победата на Божията любов над греха и смъртта – каза папата. Христовото възкресение дава надежда за живот, то е основа, солидна като скала”.

Празният гроб. Исус е жив, не е призрак

Франциск коментира днешното Евангелие, което разказва за срещата на Исус с жените (Мат. 28,8-15), връщайки своите съвременици  към гробницата в онова време:

„Ще бъде добре мислено да отидем до празния гроб на Исус.  Жените, обзети от страх и радост, тичат да обадят на учениците, че гробът е празен; и в този момент Исус се явява пред тях. Те „се приближават, прегръщат нозете му и се покланят”. Те го докосват: уверяват се, че той не е призрак, а Исус, жив,  от плът.  Исус прогонва страха от сърцата им и още повече ги насърчава да обадят на братята му какво се е случило“.

В Него и ние възкръсваме

"Всички евангелия подчертават ролята на жените, Мария Магдалина и другите, като първи свидетели на възкресението", и първите, които го обявяват, подчерта папата, докато "мъжете, уплашени, се бяха затворени в Горницата":

„Днес, скъпи братя и сестри, в нас отекват думите на Исус, отправени към жените: "Не бойте се; идете и обадете… ”(ст. 10). След ритуалите на Пасхалната тридница, които ни накараха да преживеем тайната на смъртта и възкресението на нашия Господ, сега с очите на вярата те съзерцават, че той е възкръснал и жив. Ние също сме призовани да се срещнем лично с него и да станем негови вестители и свидетели. Нека повторим античната пасхална молитва: "Христос, моята надежда, възкръсна!" В Него ние също се възкресяваме, преминавайки от смъртта към живота, от робството на греха към свободата на Любовта“.

Възкръсналият Исус върви до нас

„Нека приемем утешителното послание на Пасхата и позволим да бъдем обгърнати от светлината на славата –прикани папата - тогава мрака "на страха и тъгата" се разсейва:

„Възкръсналият Исус върви до нас. Той присъства в онези, които го призовават и обичат. Преди всичко в молитвата, но също и в обикновени радости, изживяни с вяра и благодарност. Можем да усетим неговото присъствие в споделянето, сърдечното отношение, приемането, приятелството, съзерцанието на природата. Нека в този празничен ден, в който обикновено се наслаждаваме на малко свободно време и развлечение, да изпитаме присъствието на Исус”.

22 Април 2019, 13:47