Търси

Vatican News
Папа Франциск на аудиенцията с Италианската асоциация за даряване на органи, 13 април 2109 Папа Франциск на аудиенцията с Италианската асоциация за даряване на органи, 13 април 2109  (ANSA)

Папата: даряването на органи, израз на братство

Даряването на органи не е само „жест на социална отговорност“, но и „израз на универсално братство, което свързва всички мъже и жени помежду им“. Докато за вярващите „е дар към страдащия Господ“, жест на щедра любов, която осуетява заплахите срещу живота, „като аборта и евтаназията“.

Алесандро Ди Бусоло – Маня Кавалджиева – Ватикана

С тези думи папа Франциск се обърна към 400 доброволци от Италианската асоциация на дарителите на органи (AIDO), които прие във Ватиканската зала „Клементина“, в присъствието на „хиляди хора, избрали свидетелстването и разпространението на ценностите споделяне и даряване, без да искат нищо в замяна“.

Социална необходимост

След поздрава на президента на AIDO г-жа Флавиа Петрин, Светият Отец припомни, че „развитието на този клон от медицината – трансплантологията, направи възможно да се дарява след смъртта, а в някои случаи и приживе (например при даряването на бъбрек) на органи, с цел спасяване на човешки живот“. Но също и „за да се съхрани, възстанови и подобри здравословното състояние на много болни хора, които нямат друга алтернатива“. Затова Папата подчерта, че даряването на органи „е в отговор на една социална необходимост, тъй като въпреки развитието на редица терапии, нуждата от органи е все още голяма“.

Дълбоко човешки опит

Папа Франциск поясни, че не става дума само за „полезен“ жест, но за „дълбоко човешки опит, изпълнен с любов и алтруизъм“:

„Даряването означава да гледаме и отиваме отвъд нас самите, отвъд индивидуалните нужди и щедро да се отваряме към едно по-голямо добро. От тази гледна точка, донорството на органи се поставя не само като акт на социална отговорност, но и като израз на универсално братство, което свързва всички мъже и жени помежду им“.

Катехизисът окуражава този акт на щедра солидарност

Папа Бергольо цитира катехизиса на католическата църква подчертава, че „донорството на органи след смъртта е благороден жест, достоен за похвала и трябва да се окуражава  като проява на щедра солидарност“. Човекът живее във взаимоотношения и затова „всеки един от нас реализира себе си и чрез участието в осъществяването на доброто на другия“, поясни още Бергольо.

Безвъзмезден жест: тялото не е стока

Папа Франциск припомни, че Свети Йоан Павел ІІ в енцикликата си „Evangelium vitae“ („Евангелието на живот“) пояснява как  „сред жестовете, които допълват и подхранват истинската култура на живота, специална оценка заслужава даряването на органи, извършено в етично приемливи форми, за да се предостави възможност за здраве и дори за живот на понякога безнадеждно болни хора“:

„Важно е донорството на органи да се поддържа като безвъзмезден, а не платен жест. Наистина, всяко форма на опредметяване на тялото или на негова част, е противопоставена на човешкото достойнство. При даряването на кръв или на телесен орган, е необходимо да се спазва етичната и религиозната гледна точка“.

Вярващите трябва да изживяват донорството като дар към Бог

Папата изтъкна, че за онези, които не са религиозно вярващи, жестът към нуждаещите се братя е извършен „въз основа на идел за безкористна човешка солидарност“.

„Докато вярващите са призовани да го изживяват като дар към Бог, който се идентифицира със страдащите поради болест, пътни произшествия или трудови злополуки. За Христовите ученици е хубаво да предоставят своите органи според законовите и моралните норми, тъй като става въпрос за дар, даден на страдащия Господ“.

Да се насърчава култура на даряване

Папа Бергольо подчерта, че е важно да се „насърчава култура на даряване“:

„От нашата смърт и от нашия дар могат да се родят живот и здраве за други хора, които са болни и страдащи, като се допринесе за засилване на културата на помощта, на даряването, на надеждата, на живота. Пред заплахите за живота, на които за съжаление сме свидетели почти ежедневно, както случаите на аборт и евтаназия … обществото се нуждае от конкретни жестове на солидарност и щедра любов, за да се разбере, че животът е нещо свято“.

13 Април 2019, 14:23