Vatican News
Папа Франциск подписва документ Папа Франциск подписва документ  (© Servizio Fotografico L'Osservatore Romano)

Папа потвърди и разшири нормите на Anglicanorum coetibus

Преди десет години Бенедикт ХVІ публикува своята Апостолическа конституция Anglicanorum coetibus, която бележи голяма крачка за края на англиканската схизма. Десет години след обнародването на Апостолическата конституция, папа Франциск одобри преработената версия на допълнителните норми, решени от Конгрегацията за Доктрината на вярата и подписани от префекта на Конгрегацията, кард. Луис Франсиско Ладария Ферер и от секретаря, архиепископ Джакомо Моранди.

Тази актуализация на папския документ въвежда някой нови практики и укрепва дейността на Ординариата за англиканите, решили да се завърнат в лоното на Католическата църква.

През ноември т.г.,  в Папския Григориански университет ще се проведе специална международна конференция, на която ще бъде проучен извървения път и постигнатото през тези десет години от Апостолическата конституция.

Две по-специално са точките, които трябва да бъдат подчертани в тази нормативна актуализация на документа. Подчертава се валидността на Pastoral Privision, пожелана от Йоан Павел ІІ през 1980, позволяваща на англиканите и епископалианите в Съединените щати да се завърнат към пълното общение с Католическата църква. Patoral Provison позволява на диоцезалните епископи да създадат лични енории за бившите англикани, които използват литургични форми с някои елементи от англиканската литургия.

Днес всичко това става част от пастирската дейност на Англиканския ординариат.

Освен това се уточнява, че кандидатите за свещенство ще могат да получат специално обучение в която и да е семинария, и че публичното литургично отслужване според специфичния литургийник на Ординариата – Divine Worship - е „ограничено до Персоналните Ординариати, установени с Апостолическата конституция Anglicanorum coetibus; че всеки свещеник, вписан в Ординариата може да служи според Divine Worship, дори в енориите, които не са на Ординариата, с разрешението на ректора или енорийския свещеник. Ако е нужно, всеки свещеник може да служи според  Divine Worship за членовете на Ординариата и да съслужва според същия литургийник.

Накрая, валидно кръстените вярващи, но не католици, могат да се завърнат в пълно общение с Рим чрез мисията на Ординариата.

09 Април 2019, 15:16