Търси

Vatican News
Папа Франциск на срещата за закрила на малолетните, 23.02.2019 Папа Франциск на срещата за закрила на малолетните, 23.02.2019  (Vatican Media)

Папата: нов документ и закон за закрилата на малолетните

Засилва се нормативната уредба на държавата Град Ватикан, с цел превенция и борба със злоупотребите над малолетни и уязвими хора. Папата припомня, че самият Исус Христос ни е поверил защитата и протекцията на най-малките и беззащитните с думите „който приеме едно от тези дечица в Мое име, и Мене приема (Мк. 9; 37).

Повече закрила на жертвите. Повече превенция. Никакви смекчаващи вината обстоятелства за отговорниците за злоупотребите.

Малко повече от месец след провеждането на историческата среща на върха, събрала във Ватикана ръководителите на Епископските конференции от цял свят, папа Франциск издава апостолическо писмо под формата на „Motu proprio“. И за да направи още по-недвусмислен своя ангажимент, по-ясни своите указания, подписва лично и новия закон за държавата Град Ватикан, разширен и до Римската курия, както и водещите линии за пастирската дейност на Викариата на Ватикана.

В своето „Motu proprio“ Светият Отец пише, че желае „да засили още повече институционната и нормативна уредба, за превенция и борба със злоупотребите срещу малолетни и уязвими хора. Това е с цел поддържане на общност, която да зачита и да е съзнателна за правата и нуждите на децата и слабите хора, но също и следяща за превенцията на всяка форма на насилие или на физическа или психическа злоупотреба, на изоставяне, на нехайство, на малтретиране или експлоатация, които могат да стават както в междуличностните отношения, така и в структурите или местата за колективен живот; за да узрее у всички съзнанието, че за злоупотребите трябва да се сигнализира на компетентните органи и да им се сътрудничи в дейността по превенция и осуетяване, за да бъде ефикасно преследвана според закона всяка злоупотреба над малолетни и слаби хора“.

В папския документ се посочва още, че „трябва да се признае на онези, които твърдят, че са станали жертва на експлоатация, на сексуално посегателство или малтретиране, както и на техните близки, правото да бъдат приети, изслушани и придружени; да бъде полагана за тях подходяща пастирска грижа и подходяща духовна, лекарска, психологическа и правна подкрепа; на подсъдимите да бъде гарантирано правото на справедлив и безпристрастен процес, при зачитане на презумпцията за невинност, както и принципите на законност и на пропорционалност на престъплението и наказанието“.

В теста на папата се казва още, че „трябва да се свали от длъжност осъденият, който е злоупотребил с малолетни или с уязвими хора, като същевременно му се предостави подходяща помощ за психологическа и духовна реабилитация, също с цел социална реинтеграция; да се направи всичко възможно за реабилитиране на доброто име на онези, които са били несправедливо обвинени; да се предложи подходяща подготовка за закрила на малолетните и на уязвимите хора“.

Всички престъпления, свързани със злоупотребите, ще бъдат служебно преследвани

Сред нововъведенията на подписаните от Папата текстове най-очевидното се отнася до това ,че занапред всички престъпления, свързани с посегателствата над малолетни, ще бъдат „служебно преследвани“, тоест без задължението за подаване на жалба от потърпевшия. Освен това, като се изключи сакраменталната тайна, всеки служител в Курията, нунциите и дипломатите, ръководителите на всички нива, „са задължени да представят без отлагане жалба до Ватиканския съблюдател на правосъдието (длъжност, съответстваща на Главен прокурор) към Трибунала на държавата Град Ватикан всеки път, когато при изпълнението на своите функции, биват уведомявани или имат основателни причини да считат, че малолетни или уязвими хора са жертва на някое от престъпленията“, предвидени в новия закон, отнасящ се до сексуалните посегателства над малолетни и педопорнография. Също така в производството по установяване на престъплението се въвежда двадесетгодишна давност за случаите на злоупотреба с малолетни, която започва да тече от момента, в който малолетният навърши 18 години“.

По-строга подготовка

Що се отнася до водещите линии се постановява, че „при избора на пастирските дейци трябва да се проверява годността на кандидатите при взаимоотношенията им с малолетни“, като пастирските служители, които са длъжни да участват в специфични обучителни програми, трябва „да получават подходяща подготовка, отнасяща се до рисковете, свързани с експлоатацията, сексуалната злоупотреба и малтретирането на малолетни, както и до средствата за установяване и превенция на тези злоупотреби“. Закрилата на децата има приоритет и в тази връзка пастирските дейци трябва „винаги да бъда видими в присъствието на деца, трябва да сигнализират на отговорниците всяко потенциално опасно поведение; трябва да зачитат поверителната информация на малолетния; да информират родителите или настоятелите за предлаганите дейности и за съответния начин на организация; трябва да се използва нужната предпазливост при общуването с малолетните дори и телефонно или чрез социалните мрежи“. На пастирските дейци също така е „строго забранено „да налагат телесни наказания от какъвто и да е вид; да имат преференциални отношения с някого; да оставят само дете при потенциално опасна за неговата физическа или психическа сигурност ситуация; да се обръщат с обидни думи или поведение към децата“.

man / Avvenire

29 Март 2019, 16:05