Търси

Vatican News
Папата с членовете на Сметната палата Папата с членовете на Сметната палата  (Vatican Media)

Папата към Сметната палата: корупцията е тумор, разяждащ обществото

В своето слово към магистратите от Сметната палата папа Франциск подчерта, че корупцията е зло, което обеднява всички и призова публичните администратори да работят честно и прозрачно.

Марко Гуера – Светла Чалъкова – Ватикана

Културата на законността и борба с корупцията, контрол над разходите и внимание към бедните. Тези бяха основните акценти в словото на папа Франциск към съдиите и административния персонал на италианската Сметна палата, които прие на аудиенция във Ватикана. Пред тях папата посочи целите на „служението, ориентирано според справедливостта към общото благо и в закрила на естествените човешки права, чието признаване е условие за съществуването на правовата държава“.

Хуманистичната визия на професията

Папата открои, че към стриктността магистратът трябва да прибави една хуманистичната визия на своята професия:

„Стриктният контрол на разходите възпрепятства изкушението, срещащо се често в онези, които заемат политически или административни роли, да управляват ресурсите не по благоразумен начин, а за меценатски цели и чиста избирателна подкрепа. Необходимо е да се даде по-голямо пространство на една разумна политика, способна да реформира институциите, да ги координира и да им предостави добри практики, които да спомогнат за преодоляването на натиските и порочните инерции. Също така, трябва да се добави, че най-добрите средства рискуват да изчезнат, когато липсват велики цели, ценности, хуманистичното и смислено разбиране, способни да предоставят на всяко общество една благородна и щедра ориентация“ (Laudato Si’, 181).

Борба с корупцията

В тази перспектива се помества и непрестанната борба с корупцията

„Това е една от най-разяждащите рани в социалната тъкан, защото я уврежда тежко както на етично ниво, така и на икономическо: с илюзията за бързи и лесни печалби, в действителност обедняват всички, премахвайки доверието, прозрачността и надеждността от цялата система. Корупцията унижава достойнството на индивида и разрушава всички добри и красиви идеали. Обществото в неговата цялост е призовано да се ангажира конкретно в борбата с тумора на корупцията в неговите различни форми

Закрила на най-бедните

Задължението на публичните администратори според папа Франциск е това „да работят прозрачно и честно“, спомагайки отношенията на доверие между гражданите и институциите, „чието прекъсване е една от най-сериозните прояви на кризата в демокрацията“, в закрилата, по-специално, на най-слабите и бедните в обществото“:

„Общите блага са ресурси, които трябва да се закрилят в полза на всички, особено на най-бедните, и пред тяхната безотговорна употреба Държавата е призована да изпълнява необходимата надзорна функция, налагайки санкции за незаконно поведение“.

Укрепване на културата на законността

В тази перспектива Франциск пожела магистратите от Сметната палата да бъдат „все по-вдъхновени от съзнанието, че тяхното служение е насочено към укрепването в обществото на културата на законността, без да се примиряват със злините, които срещаме в нас и около нас“:

 „Исус Христос ни подтиква да се борим открито със злото и да отидем до корена на проблемите. Учи ни да заплащаме лично в тази борба, но не за да преследваме един нереалистичен героизъм и неприкрито лидерство, а със смирената упоритост на онзи, който върши своята работа, често скрита, устоявайки на натиските, които светът не престава да упражнява“.

18 Март 2019, 13:54