Vatican News
Папа Франциск на среща с Националния съвет на магистратите, 9 февруари 2019 Папа Франциск на среща с Националния съвет на магистратите, 9 февруари 2019  (Vatican Media)

Папата окуражава италианските магистрати да служат на общото благо

По време на аудиенцията с представителите на Националния съвет на магистратите (НСМ), който отбелязва своята 101-ва годишнина, папа Франциск изтъкна някои законодателни празноти по важни теми, като началото и края на съществуванието, семейното право, сложната реалност с имигрантите.

В произнесеното слово, папа Бергольо посочи, че за да се даде нова лимфа на социалната тъкан, трябва да се препотвърди „първостепенната роля на правосъдието, крайно необходимо за всяка сфера на живота“. Светият Отец припомни, че според философската традиция „справедливостта е кардинална добродетел, затова не трябва да се възприема като „като дреха, която да се носи от време на време, по време на празници“.  Докато отслабването на гражданското съзнание, с уклон към частните интереси, често пъти се превръща в терен за „отглеждане на нелегалност“:

„Живеем във време на напрежения и страдания, при които има опасност от отслабване на самата издръжливост на социалната тъкан и от спад на гражданската съвест на мнозина… Отстояването на множество права, до онези на третото и четвъртото поколение, свързани с новите технологии, често пъти се придружава със слабо възприемане на собствените задължения и разпространена безчувственост към основните права на мнозина, дори на повечето хора“.

Като подчерта централната роля на НСМ, папа Бергольо отбеляза, че „без правосъдие социалният живот „се залоства, като врата, която не може да се отвори, или само скърца…“. Тогава трябва да се положат усилия, за да могат да се превъзмогнат препятствията и регулира функционирането на съдебната машина, и за сформиране на колективно съзнание, което да поставя общото благо на първо място.

Оттук и размишлението на Папата за „недостатъчните ресурси за поддържане на структурите и за назначаване на персонал“; за нарастващата сложност на съдебните ситуации, особено за сложността  на съдебната уредба, която често пъти сякаш е разчленена.

Франциск отбеляза, че всеки ден „трябва да държите сметка от една страна за свръх-изобилието на законите, което може да доведе до препокриване или до конфликт между различните закони, стари и нови, национални и наднационални; от друга страна – за „законодателните празноти по някои важни въпроси, сред които този за началото и края на живота, за семейното право и за комплексната реалност с имигрантите“. Бергольо подчерта, че „тези критични точки изискват от магистрата да поеме отговорност, която отива отвъд неговите нормални задължения и изисква той да констатира фактите и да се произнесе по тях с още по-голяма прецизност“.

Накрая папа Франциск отбеляза централната роля на НСМ, в който участват 90% от магистратите. Папата пожела Съвета да съумява да преследва и спазва поставените цели, тоест „външната независимост, която утвърждава решително неговия неполитически характер (чл. 2 от Устава); да държи настрана покровителствата и групировките, които пречат на правилния избор на взаимоотношения и назначения; докато вътрешната независимост (чл. 1 от Устава) нека ви прави свободни от търсенето на лични облаги, способни да отблъсквате „натиск и пряка намеса, насочени към повлияване на срокове и начини на управление на правосъдието“ (чл. 2 от Устава).

man /VatNews

09 Февруари 2019, 14:00