Търси

Vatican News
Папата с участниците в Пленарната асамблея на Конгрегацията за Божествения култ Папата с участниците в Пленарната асамблея на Конгрегацията за Божествения култ  (Vatican Media)

Папа Франциск: литургията оформя живота

„Не е достатъчно да променим литургичните текстове, за да се промени качеството на литургията. Това би било само една измама“. Така папа Франциск се обърна към участниците в Пленарната асамблея на Конгрегацията за Божествения култ и Тайнствата, които прие на аудиенция във Ватикана.

В словото си към тях, папа Франциск изтъкна преди всичко, че „за да бъде наистина живота една възхвала угодна на Бог, е необходимо да променим сърцето си. Към тази промяна, към това обръщане е насочена християнската литургия, която е среща на живот с Бога на живите. Това – припомни папата на присъстващите – е и целта на вашата работа днес, а именно да помага на папата да върши своето служение в полза на молещата си Църква, разпръсната по цялата земя“.

Хармонията на църковното общение

„В църковното общение – продължи папата – действат както Апостолическото седалище, така и Епископските конференции, в дух на сътрудничество диалог и синодалност. Светият престол не замества епископите, а сътрудничи с тях за да служи, в богатството на различните езици и култури, на молещото призвание на Църквата по света. В тази линия се помества и документът под формата на Motu proprio, Magnum principium, с който поисках да улесня, наред с другите неща, необходимостта от постоянното сътрудничество, пълно с взаимно, бдително и креативно доверие, между Епископските конференции и Ведомството на Апостолическото седалище, което има задължението да насърчава светата литургия“. Оттук и пожеланието на папата „да се продължава по пътя на взаимното сътрудничество, осъзнавайки отговорностите, свързани с църковното общение, в което единството и разнообразието намират своята хармония“.

Литургията оформя живота

„Литургията оформя живота, а не е идея за научаване, защото реалността е по-важна от идеята“, каза папата, който припомни, че „е добре, в литургията, така както в останалите среди от църковния живот, да не се стига до стерилни идеологически поляризации,които често възникват, когато смятаме личните идеи валидни за всички контексти“.

Ето защо според папа Франциск „отправна точка е признаването на реалността на светата литургия, живо съкровище, което не можем да бъде сведено до предпочитания, течения или рецепти, а трябва да бъде прието със смирение и насърчено с любов, тъй като е незаменима храна за органичния растеж на Божия народ.

„Литургията не принадлежи на сферата „направи си сам“, а е прозрение на църковното общение“, каза още папата, който изтъкна, че в „молитвите и жестовете отеква реалната общност, а не идеалният субект. Но когато – предупреди той – „се съжалява носталгично за миналите тенденции или се иска налагането на нови, се рискува да се постави личното его пред Божия народ, абстрактното пред конкретното, идеологията пред общението, и в корена, светското пред духовното“.

Когато се „говори за литургично формиране на Божия народ, означава преди всичко да се осъзнае незаменимата роля на литургията в Църквата и за Църквата“, подчерта папата, позовавайки се на темата на Пленарната асамблея. Ето защо според него е „важно да се помогне конкретно на Божия народ да усвои по-добре молитвата на Църквата, да я обича като опит от срещата с Господ и с братята и в светлината на всичко това, да преоткрие нейното съдържание и да спазва ритуалите ѝ“.

Красотата на новия живот получен чрез тайнставта

За папа Франциск е „грешно да се ограничава литургичната формация до познания“.

 „Тъй като целта на литургията е обръщането на живота, чрез усвояването на начина на мислене и поведение на Господ, литургичната формация не може да се ограничи до предоставянето просто на познания – това е грешно – дори и необходими, относно литургичните книги, или до съхраняването на правилното изпълнение на ритуалните дисциплини. За да може литургията да изпълнява своята формираща и преобразяваща функция – бе съветът на папата – е необходимо пастирите и миряните да бъдат подпомогнати да разберат значението и символичния език, включително изкуството, песнопенията, музиката в служба на отслужваната тайна, както и тишината. Необходимо е – завърши папата – да открием новия живот, който в Божия народ получихме чрез тайнствата и да преоткриваме постоянно красотата да го обновяваме“.

14 Февруари 2019, 13:28