Vatican News
Всеки беден е достоен за нашата загриженост Всеки беден е достоен за нашата загриженост 

Папата: всеки беден е достоен за нашата загриженост

Папа Франциск прие на аудиенция във Ватикана членовете на Асоциация „Свети Петър“, която тази година чества 150 години от своето основаване по инициатива на група младежи.

Светла Чалъкова - Ватикана

„Всеки беден е достоен за нашата загриженост, независимо от религията, етноса или каквото и да е друго състояние“. Това подчерта папа Франциск в словото си към членовете на Асоциация „Свети Петър“, които прие на аудиенция по повод 150 години от основаването на Асоциацията.

„Също в наши дни вашето безценно служение, организирано в различни Комисии – каза папата на присъстващите, позовавайки се на доброволческата дейност на Асоциацията  - е ефикасен израз и живо свидетелство на любовта, която Църквата и по-специално Светия престол хранят към бедните и страдащите. Вашата дейност е насочена предимно към секторите на човешката бедност в Рим, участвайки щедро в ситуациите и нуждите на много братя и сестри. Продължавайте да отдавате голямо внимание към новите бедности, като се стремите да утешавате и да помагате на най-бедните без никаква разлика“, призова папата.

Според папа Бергольо „във време на големи промени и устойчива икономическа несигурност, в което църковната общност се чувства призована да възвестява отново християнското послание и неговата хуманизираща сила“, членовете на Асоциация „Свети Петър“, трябва да осъзнаят, че тяхната дейност все още има много важна роля в обществото.

„Тайната ефикасността на всеки ваш проект – припомни папата – е предаността към Христос и личната връзка с Него в молитвата. Само така ще бъдете готови да се притечете на помощ на всички онези, които днес живеят в неравностойно положение или са изоставени. Нашето ежедневие трябва да бъде попито от присъствието на Христос, под чийто поглед трябва да поставим също страданията на болните, самотата на възрастните, страховете на бедните и слабостите на социално изключените“.

28 Февруари 2019, 13:15