Търси

Vatican News
2018.09.27 Conferenza cure palliative Pontificia Accademia per la Vita 2018.09.27 Conferenza cure palliative Pontificia Accademia per la Vita 

Папата: универсална етика внимателна към творението и живота

На 15 януари, във Ватиканския пресцентър бе представено Писмото на папа Франциск към Папската академия за живота по повод 25-та годишнина на Фондацията

Дебора Донини-Димитър Ганчев-Ватикана

Необходимо е "да израстваме в осъзнаването на нашия общ произход от Божието творение и любов. Именно семейното посвещаване в братството между хората може да се разглежда като "истинско скрито съкровище" предвид реорганизацията на социалните политики и правата на човека, "от които днес има силна нужда". Това пише папа Франциск пише папата в писмото адресирано до председателя на Папската академия за живота, монс. Винченцо Паля, председател на Папската Академия за Живота.

Църквата е призована да възроди човешкия живот

В нашето време, Църквата е призована да възроди човешкия живот, който изригва от любовта на Бога към човешкото същество, посочва папа Франциск. Разбирането, пропагандирането и защитата на живота на всеки човек черпи сила от безусловната Божия любов. Именно красотата и привлекателността на Евангелието, която не свежда любовта към ближния до прилагането на критерии за икономическо и политическо съжителство нито до "някои доктринални или морални акценти, които произтичат от определени идеологически възгледи".

Антикултурата на безразличието

В писмото до монс. Паля, който ръководи Академията от 2016, папата отбелязва, че в настоящия момент  изглежда се увеличава дистанцията между "манията за собственото благосъстояние" и "щастието на споделеното човечество", до такава степен, сякаш индивида и човешката общност претърпяват процес на истинско разделение". Както в енцикликата Laudato si, папата посочва "извънредно положение, в което се намира нашата връзка с историята на земята и народите". Ерозията на чувствителността по въпроса за единството на човешкото семейство и неговото бъдеще, "в резултат на светските сили на разделението и войната", нараства в световен мащаб. Става въпрос  не за култура, а за "антикултура" "на безразличието към общността", "свързана с арогантността на парите".

Парадоксът на напредъка

В тази ситуация, папата посочва един парадокс: точно когато икономическите и технологичните ресурси ни позволяват да се погрижим достатъчно за общия дом и човешкото семейство, именно тези ресурси стават причина за нашите най-агресивни разделения и най-лоши кошмари. Народите долавят тази духовна деградация - можем да кажем нихилизъм - "която подчинява живота на един свят и едно общество жертва на този парадокс" с тенденцията да се анестезира това дълбоко безпокойство чрез "сляпо търсене на материално удоволствие".

Трябва да се признае, че мъжете и жените на нашето време често са деморализирани и че "всички сме огънати под собствената тежест": "паричната система и идеологията на потреблението избират нашите нужди и манипулират мечтите ни, без да се насочва внимание към красотата на споделения живот и обитаемостта в общия ни дом.

Хуманизмът не е идеология за власт

Затова християнският народ е призован да чуе вика на страдащите народи. Целта към която трябва да се стремим на културното ниво е нова универсална етична перспектива, внимателна към темите на творението и човешкия живот. Не можем да продължаваме по пътя на грешката, извършвана в продължение на десетилетия - деконструкция на хуманизма, объркван с идеология за жаждата за власт. Трябва да се противопоставим на такава идеология, която се ползва от убедителната подкрепа на пазара и технологиите, в полза на хуманизма. Различието на човешкия живот е абсолютно благо, заслужаващо да се пази етично, ценност, заслужаваща грижата за цялото творение. Скандалът е фактът, че хуманизмът противоречи на самия себе си, вместо да се вдъхновява от делото на Божията любов.

Папата призовава самата Църква „да преоткрие красотата на това вдъхновение и да поеме своята роля с подновен ентусиазъм“. "Съзнаваме трудностите, които срещнахме  при възобновяването на този хуманистичен хоризонт, дори в рамките на Църквата", продължава папата.. Ето защо е необходимо да се постави въпросът дали църковните общности са "сериозно насочени към страстта и радостта от предаването на Божията любов към живота на децата си на земята" или "все още се лутат в собствените си проблеми и в плахите корекции, които не надхвърлят логиката на светския компромис ”.

Трябва сериозно да се запитаме дали сме направили достатъчно, за да предложим нашия конкретен принос, като християни, за визията на човека, способна да поддържа единството на семейството на народите в днешните политически и културни условия. Или сме изгубили от погледа си централната й роля, поставяйки амбициите за нашата духовна хегемония в управлението на светския град, затворен за себе си и своите блага, пред грижата за местната общност, отворена за евангелско гостоприемство за бедните и отчаяните.

За братски и подкрепящ хуманизъм

За папата е настъпило време за „нова визия за братски и подкрепящ хуманизъм на индивидите и народите". Човешкото същество не е непроницаемо за вярата и за делата на братство, защото "едно е да се примирим, представяйки си живота като борба срещу безкрайните антагонисти, друго е да разпознаем човешкото семейство като знак за жизнеността на Бог Отец и обещание за обща посока за изкуплението на цялата любов, която дори и сега я държи жива”. Всички пътища на Църквата водят към човека, както подчертават папите св. Йоан Павел II и св. Павел VI.

Защита на живота в неговото развитие

Насърчителни са "знаците на Божието дело в настоящето", които трябва да бъдат признати, пише в писмото папа Франциск. Сред тях Свети Йоан Павел II посочва "жестовете на посрещането и защитата на човешкия живот"; "разпространяването на манталитет против войната и смъртното наказание"; нарастващо внимание към качеството на живот и екологията, както и разпространението на биоетиката. През тези 25 години история, научната общност на Папската академия за живот се вписва в тази перспектива.

Свидетелство за това е ангажимента за насърчаване и защита на човешкия живот в  неговото развитие, осъждането на аборта и потискането на болните като много сериозни злини, които противоречат на Духа на живота и ни вкарват в антикултурата на смъртта. В този смисъл със сигурност трябва да продължим, с внимание към други провокации, които съвременната конюнктура предлага за съзряването на вярата, за по-дълбокото й разбиране и за подходяща комуникация със съвременните хора.

Бъдещето на Академията има за цел да „заживее с езика и историите на мъжете и жените на нашето време, разгласявайки Евангелието в конкретен контекст”. Затова е необходимо да се позовем на динамиката на поколението: "По този начин ще се избегне свеждането на живота до биологична концепция или до универсална абстракция от взаимоотношения и история – обяснява папата. Автентичната принадлежност към плътта предшества и прави възможно по-нататъшното осъзнаване и размисъл, предотвратявайки претенцията на субекта да произхожда от самосебе си“.

Днес "прагът на фундаменталното зачитане на човешкия живот се нарушава" често "брутално", не само чрез индивидуално поведение, но и чрез структурен избор. "Организацията на печалбата и темповете на развитие на технологиите предлагат безпрецедентни възможности за определяне на биомедицинските изследвания, образователната ориентация, подбора на нуждите, качеството на човешките връзки", продължава Франциск, подчертавайки, че "възможността за насочване на икономическото развитие и научният прогрес към съюза между мъжа и жената, към грижата за човечеството, която е обща за нас и към достойнството на човешката личност, със сигурност се основава на любов към творението, което вярата ни помага да задълбочим и осветлим. "

Диалог и човешки права

"Перспективата на глобалната биоетика, с нейната широка визия и внимание към въздействието на околната среда върху живота и здравето, представлява забележителна възможност за задълбочаване на новия завет на Евангелието и създаването", подчертава папата в писмото, като призовава "да се посрещнат въпросите, които възникват в диалога между различните култури и общества":" Нека Академията за живота да бъде място за смел диалог за благото на всички“.

Не се страхувайте да изработвате аргументи и езици, които могат да бъдат изразходвани в междукултурен, междурелигиозен и в интердисциплинарен диалог. Участвайте в обсъждането на човешките права, които са централна точка в търсенето на универсално приемливи критерии. Заложени са разбирането и прилагането на правосъдие, което да покаже необходимата отговорност в дискусията за правата на човека и тяхната тясна връзка със задълженията, като се започне от солидарността с най-засегнатите и страдащите. Папа Бенедикт XVI много настояваше в „търсенето на нов размисъл за това как правата предполагат задължения, без които те се превръщат в произвол.

Бенедикт XVI подчертаваше тежкото противоречие, че „докато, от една страна, се претендират за предполагаеми права, с произволен и повърхностен характер, с претенцията да се признават и насърчават от публичните структури, от друга страна, съществуват елементарни и основни права, незачитани и нарушавани от голяма част от човечеството ”.

Трансформации в служба на човека

След това е необходим размисъл за новите технологии - от нанотехнологията до роботиката - защото днес дори човешкото тяло "е податливо на интервенции", които могат да променят начина на отношение, излагайки го все повече на логиката на пазара. Ето защо е необходимо, на първо място, да се разберат епохалните трансформации в новите области, за да се определи как да ги ориентираме в службата на човешката личност, зачитайки и насърчавайки присъщото и достойнство. Много трудна задача, като се има предвид сложността и несигурността относно възможните развития, което изисква още по-внимателно разпознаване, отколкото обикновено е желателно.

Многото извънредни ресурси, предоставени на хората в научните и технологични изследвания, рискуват да засенчат радостта от братството, предупреждава папата. "Трябва да признаем, че братството остава неизпълнено обещание в новата епоха". "Силата на братството, което Бог в дух и истина поражда сред хората, е новата граница на християнството", пише в заключение папата, призовавайки да последваме примера на св. Франциск Асизки, да бъдем братя на всички творения.

15 Януари 2019, 17:37