Търси

Vatican News
Папа Франциск с младежи на последния СМД в Краков Папа Франциск с младежи на последния СМД в Краков  

Папата се моли за младежите по света

За да могат младежите, особено в Латинска Америка, да следват примера на Богородица и да отговарят на призива на Господ да предадат на света радостта от Евангелието. Така е формулирано първото за годината мисионерско послание на папа Франциск.

Светият Отец обяснява с жар и любов значението на Божия призив към всеки един. Папата насърчава младежите да намерят в Богородица и в нейната всеотдайна любов и доверие в Божията воля модел и упование в следването на собственото призвание.

Мария!

“Нарекох те по името ти” (Ис. 43: 1). Това е първата причина да не се страхуваме е фактът, че Бог ни е призовал по име. Ангелът, Божият пратеник, повика Мария по име. На Бог принадлежи силата да назовава. В делото на творението Той призовава в съществуване всяко създание по име. Зад името стои идентичност, това, което е уникално във всяко едно нещо, във всеки отделен човек; тази интимна същност, която само Бог истински познава. Този Божи прерогатив бе споделен с човека, когато Бог го призова да назове животните, птиците, както и собственото си поколение (Бит. 2: 19-21; 4: 1). Много култури споделят това дълбоко библейско разбиране; те виждат в името откровението на дълбоката тайна на живота и смисъла на съществуването.

Когато Бог призове някого по име, Той също разкрива на човека неговото призвание, планът Му за святост и осъществяване, чрез който човекът става дар за другите и в който е неговата уникалност. И когато Бог пожелае да разшири хоризонтите на живота, Той дава ново име на човека, когото призовава, както направи със Симoн, когото нарече „Петър“. Оттук идва обичаят да се взима ново име при вечните обети на богопосветените, приемайки така нова идентичност и мисия. Тъй като Божият призив е уникален и личен, ние се нуждаем от смелостта да се отърсим от конформистките модели, за да може нашият живот наистина да стане автентичен и незаменим дар за Бог, за Църквата и за всички.

Скъпи младежи, да бъдем наречени по име е знак за нашето голямо достойнство в очите на Бог и знак за Неговата любов към нас. Бог нарича всеки един от вас по име. Всички вие “принадлежите” на Бог, скъпоценни сте в очите Му, достойни за уважение и обич (вж. Ис. 43, 4). Приветствайте с радост този диалог, който Бог ви предлага и призива, който ви отправя, наричайки ви по име.

Смелост в настоящия момент

От увереността, че Божията благодат е с нас, идва силата да бъдем смели в настоящия момент: смелостта да продължим да носим напред онова, което Бог иска от нас тук и сега във всяка област от живота ни; смелост да приемем призванието, което Бог ни разкрива; смелост да изживеем вярата си, без да я крием или смаляваме.

Да, когато отворим себе си за Божията благодат, невъзможното става реалност. “Ако Бог е за нас, кой ще е против нас?” (Рим. 8:31). Божията благодат “докосва” настоящия момент на твоя живот, “приема” те така както си, с всичките ти страхове и ограничения и в същото време разкрива чудния Си план! Вие, младежи, трябва да знаете, че някой наистина вярва във вас: знайте, че папата има доверие във вас, че Църквата има доверие във вас! От ваша страна, имайте доверие в Църквата!

На младата Мария беше поверена важна задача, именно защото беше млада. Вие, младежи, имате сила в този момент от живота си, в който не ви липсва енергия. Използвайте тази сила и тази енергия, за да подобрите света, като започнете с най-близките до вас реалности. Искам важни отговорности да ви бъдат дадени в Църквата; смело да ви бъде направено място и вие да сте готови да поемете тези отговорности.

Още веднъж ви призовавам да съзерцавате любовта на Мария: грижовна, динамична и конкретна любов. Любов, пълна със смелост и съсредоточена изцяло върху себедаряването. Църквата, пронизана от тези качества на Богородица, винаги ще бъде Църква, която излиза извън своите граници и ограничения, за да позволи на благодатта, която е получила, да я препълни. Ако си позволим да бъдем наистина докоснати от примера на Богородица, ние ще живеем автентично тази милосърдна любов, която ни подтиква да обичаме Бог над всичко друго и над себе си и да обичаме тези, с които споделяме нашето ежедневие. И ние ще обичаме също онези, които изглеждат трудни за обичане. Това е любов, която е служение и посвещение, преди всичко на най-слабите и най-бедните, любовта, която трансформира лицата ни и ни изпълва с радост.

Бих искал да завърша с красивите думи, които св. Бернард използва в известната проповед за тайнството на Благовещението, думи, които изразяват очакването на цялото човечество в отговора на Мария: “Ти чу, о девице, че ще заченеш и ще родиш син; Чу, че няма да бъде от човек, а от Светия Дух. Ангелът очаква отговор… И ние, о, дево, очакваме твоето слово на състрадание ... В твоя кратък отговор ние ще бъдем преправени, за да бъдем призовани повторно за живот… Ето какво чака цялата земя, простряна в краката ти ... Отговори бързо, о девице” (проповед 4, 8-9; Opera Omnia).

Скъпи младeжи, Господ, Църквата, светът чакат вашия отговор на уникалния призив, който всеки един получава в този живот! С приближаването на Световния младежки ден на в Панама ви призовавам да се подготвите за нашето събиране с радостта и ентусиазма на истински желаещите да участват в това голямо приключение. СМД е за смелите! Не за тези, които търсят удобството и които се отдръпват, когато се появят трудности. Приемате ли предизвикателството?

(Папа Франциск, Послание за 33-тия Световен младежки ден, 11 февруари 2018)

превод Бистра Пищийска

11 Януари 2019, 10:16