Търси

Vatican News
Посещението на папа Франциск в Куба, 23.09.2015 Посещението на папа Франциск в Куба, 23.09.2015 

Куба: папа Франциск насърчава „равновесието в света“

Папа Франциск изпрати послание до участниците в VІ-та Международна конференция на тема „За равновесието в света“, която се провежда от 28 до 31 януари в Конгресния дворец в кубинската столица Хавана и в която участват многобройни пратеници от всички континенти.

Адриана Мазоти – Маня Кавалджиева – Ватикана

Срещата представлява заключителен момент на тригодишния проект за изследване, изучаване и разпространение на живота и творчеството на Хосе Марти, считан от кубинците за един от най-великите национални герои, поет, писател, политик, публицист, философ и борец за независимостта на Куба от испанските колонизатори.

Темите на Конференцията

Доклади, дебати и размишления имат за предмет теми като важността на междукултурния диалог; ролята и предизвикателствата на новите социални движения; ангажиментът за мира; рисковете и надеждите на новите информационни технологии; борбата с всяка форма на дискриминация. Но също и ролята на феминистките движения и на младежта; необходимостта да се създадат и изградят нови икономики, базиращи се на хармоничните взаимоотношения между хората и тяхната естествена среда. Някои от темите се отнасят до религиозните организации и техният принос за мира; коренните населения и етническите малцинства; борбата с консумацията и търговията с наркотични вещества. Инициативата се помества в един по-широк работен план, озаглавен „Проект Хосе Марти за международна солидарност“, спонсориран от ЮНЕСКО и създаден през 2003 г.

Пожеланията на Папа Франциск

В посланието си към участниците в Конференцията Светият Отец подчертава целта на нейната работа, а именно „да се обединят желанията и приноса на всеки, чрез ползотворен диалог, да се засилят братските връзки между народите“.

Грижата на християнството за човека и околната среда

Папа Бергольо припомня също така, като цитира енцикликата си „Laudato sì“, че „онези, които са свързани със защитата на човешкото достойнство, могат да намерят в християнската вяра най-дълбоките съображения за тази ангажимент“. Папата отново говори за своята визия за интегрална екология, в която природната и човешката среда са неразривно свързани, като с упадъка, който понася околната среда, можем да се справим само ако тръгнем от причините затова, „които са свързани с човешкия и социален упадък“.

Нови пътища, въз основа на учението на Хосе Марти

Бергольо окуражава всички участници в Конференцията да търсят ефикасни алтернативи, свързани с мисълта на Хосе Марти, „човек на светлината“, както го бе нарекъл свети Йоан Павел ІІ при посещението си в Куба през 1998 г. Посланието на папа Франциск завършва с цитат на  Хосе Марти, който е един вид учение: „всичките дървета на земята ще се слеят в едно единствено, което винаги ще има много нежно благоухание: дървото на любовта, изпълнено с многобройни и здрави клони, под чиято сянка ще се приютяват всички хора, засмени и в мир“.

30 Януари 2019, 14:10