Търси

Vatican News
Папа Франциск с делегацията на Комисията против смъртното наказание, 17 декември 2018 Папа Франциск с делегацията на Комисията против смъртното наказание, 17 декември 2018 

Папата пожелава световен мораториум върху смъртното наказание

Папа Франциск прие на аудиенция във Ватикана делегацията на Международната комисия против смъртното наказание и благодари на всички за дейността, която се извършва за всеобщото премахване на тази жестока форма на наказание.

Барбара Кастели – Маня Кавалджиева – Ватикана

„Всеки живот е свещен и човешкото достойнство трябва да се пази, без изключения“. Това изтъкна още веднъж папа Франциск пред делегацията на Международната комисия против смъртното наказание. Папата предаде своето слово, написано на испански език, в което се потвърждава, че във вероучението на католическата църква се отхвърля наказание, което тежко наранява човешкото достойнство, наказание, противоречащо на самото Евангелие, тъй като слага край на живота, който винаги е свещен в очите на Създателя и само Бог е неговият истински съдник и гарант.

Нечовешка форма на наказание

В текста на Светия Отец се казва, че в миналото прибягването до смъртно наказание е било представяно като логическо и правилно последствие; дори в папската държава се е използвало това нечовешко наказание, като се е пренебрегвал фактът, че на първо място трябва стои милосърдието, а не правосъдието. Затова  Папата пише, че новата формулировка на катехизиса налага ние да поемем нашата отговорност за миналото и да признаем, че приемането на този вид наказание е било вследствие на по-скоро правов, отколкото християнски  начин на мислене, сакрализирайки закони, лишени от хуманност и милосърдие.

Към световен мораториум

Папа Франциск пожелава всички държави да приемат мораториума върху смъртното наказание, за да се премахне тази жестокост, въпреки сложните политически процеси. В същото време още веднъж обръща внимание на извънсъдебните и произволни изпълнения на присъди, които  за съжаление са често срещано явление. Отделено е място и на законната лична самозащита, която трябва да е съразмерна.

Правосъдие, което да бъде баща и майка

В предаденото слово Папата накрая пожелава такова правосъдие, което да бъде не само баща, но и майка. Жестове на взаимна грижа, наистина, характерни за обичта, която е и гражданска, и политическа, се проявяват във всичките действия, целящи изграждането на по-добър свят. Любовта към обществото и ангажиментът за общото благо са изключителна форма на милосърдие, която се отнася не само до взаимоотношенията между хората, но и до социалните, икономически и политически връзки.

17 Декември 2018, 14:36