Vatican News
Папа Франциск  предстоятелства във Ватиканската базилика първата вечерня за празника на Дева Мария Богородица Папа Франциск предстоятелства във Ватиканската базилика първата вечерня за празника на Дева Мария Богородица   (Vatican Media)

Папа Франциск: дори и днес има недостойни форми на робство

Папа Франциск предстоятелства във Ватиканската базилика първата вечерня за празника на Дева Мария Богородица и размишлява върху съвременните условия на робство, които застрашават човешкото достойнство.

Барбара Кастели-Димитър Ганчев- Ватикана

 "Любовта дава пълнота на всичко", а Исус, който „съсредоточава" цялата любов, която Бог храни към всяко човешко същество, се ражда да "изкупи", да "излезе от състояние на робство и да възвърне свободата, достойнството и свободата“. Това подчерта папа Франциск отслужвайки първата вечерня за празника на Дева Мария Богородица. Небесният Отец е "роден от жена", за да "можем да получим пълнотата на нашето човечество": " ние сме издигнати от неговото снижение. Нашето величие идва от неговата незначителност. От неговата крехкост идва нашата сила. От превръщането му в слуга, нашата свобода“.

Болка за съвременните форми на робство

В края на отиващата си година, папата призна с болка и горчивина, че дори и днес съществуват  много "недостойни условия на робство", които унижават много мъже и жени, дори в Рим:

„Мисля, по-специално, за тези, които живеят без дом. Те са повече от десет хиляди. През зимата положението им е особено тежко. Всички те са синове и дъщери на Бога, но различните форми на робство, понякога много сложни, са ги накарали да живеят на ръба на човешкото достойнство. Дори Исус е роден в подобни условия, но не случайно или поради недоразумение: той искаше да се роди по този начин, за да изрази Божията любов към малките и бедните и така да хвърли в света семето на Царството Божие, Царството. за справедливост, любов и мир, където никой не е роб, а всички са братя, синове на единствения Отец“.

Реалност, на която Църквата, майка, не просто иска да даде своята  помощ, а да бъде "вътре", "близо до тези хора и към тези ситуации", тъй както Дева Мария прие и прегърна Божия Син.

Пълнотата на времето

В проповедта си, папа Бергольо размишлява върху израза "пълнота на времето". Исус, чието раждане съвсем скоро чествахме, е полярната звезда на историята, посочи папата:

„Разбира се, за момента тя е почти невидима и незначителна, но в рамките на малко повече от тридесет години Исус ще отприщи безпрецедентна сила, която продължава и ще продължи през цялата история. Тази сила се нарича Любов. Любовта е тази, която дава пълнотата на всичко, дори на времето; а в Исус е "съсредоточена“ цялата любов на Бог в човешкото същество.

Исус разкъсва веригите на греха

Мисията на "Божия Син", продължи Франциск, е да "изкупи" човека, като му възвърне свободата. "Робството", на което се позовава апостол Павел е на "заповедите, които трябва да се спазват", "Законът", който възпитава човека, но не го освобождава "от неговото състояние на грешник", дори го "заковава", "като не му позволява да достигне свободата на сина“.

Бог Отец изпрати Своя Единороден Син на света, за да изкорени древното робство на греха от човешкото сърце и така да възстанови неговото достойнство. Всъщност, от човешкото сърце - както учи Исус в Евангелието (вж. Мк. 7: 21-23) – излизат всички зли намерения и беззакония, които покваряват живота и взаимоотношенията.

31 Декември 2018, 18:43